Åby västra 1

Åby Västra n

Åby Västra n:r 1, Sörgården

1555-1575

Jöns Nilsson

   

1576-1577

Lasse Jönsson

   

1578-1584

Jöns Nilsson

   

1585-1616

Anders

   

1617-1622

Änkan (Kerstin)

   

1623-1627

Swen Andersson

Erich

knecht

 

1628-1631

Swen Andersson

Änkan

 

1632-1648

Swen Andersson

Nils Andersson

 

1648

Afbränt

   

För tiden 1648-1729 går det ej att bestämt avgöra om brukarna hör till V:a Åby nr 1 eller till Ö:a Åby nr 1 

1670

And. Håkansson

   

1711

Sven Andersson?

Olof Andersson?

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna 

1730-1732

Änk. hustru Maria

½

 

Per Persson

¼

1736

Anders Håkansson

½

 

Per Persson

¼

1740

Anders Håkansson

½

 

Olof Jönsson

¼

1755

Lars Olofsson

½

 

Olof Jönsson

¼

1756

Lars Olofsson

¼

Olof Blomdahl

i Ballersta

¼ br

Olof Jönsson

¼

1757

Pär Håkansson i dito by

¼ br

Olof Blomdahl

fact. pipesmed

¼

Olof Jönsson

¼

1758

Pär Håkansson i dito by

¼ br

Olof Blomdahl

fact. pipesmed

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1762

Pär Håkansson

¼

Olof Blomdahl

fact. pipesmed

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1765

Pär Håkansson

¼

Olof Blomdahl

avsk. fact. pipesmed

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1766

Pär Håkansson

¼

Olof Olsson Blomdahl

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1776

Pär Håkansson

¼

Olof Olsson Blomdahl

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1777

Pär Håkansson

¼

Olof Olsson

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1780

Enkan Kjerstin

¼

Erik Olsson

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1784

Anders Pärsson

¼

Erik Olsson

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1786

Jonas Persson

¼

Erik Olsson

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1795

Karl Jonsson

¼

Erik Olsson

¼

Jon Persson

på No 3

¼ br

1796

Karl Jonsson

¼

Erik Olsson

¼

Lars Jonsson

på No 3

¼ br

1797

Carl Jonsson

¼

Erik Olsson

¼

O

1800

Carl Jonsson

¼

Erik Olsson

¼

Olof Carlsson y.

i Ö. Åby

¼ br

1804

Lars Persson

- 34 år

¼

Erik Olsson

- 61 år

¼

Olof Carlsson

i Ö. Åby

¼ br

1805

Lars Persson

¼

Anders Andersson i Ö. Åby

¼ br

Olof Carlsson

i Ö. Åby

¼ br

1806

Lars Persson

¼

Anders Andersson i Ö. Åby

¼ br

Olof Carlsson

i Ö. Åby

¼ br

1808

Lars Persson

¼

Anders Andersson i Ö. Åby

¼ br

Änkan Anna

i Ö. Åby

¼ br

1809

Jon Carlsson

¼

Anders Andersson i Ö. Åby

¼ br

Lars Jonsson

i Ö. Åby No 2

¼ br

1810

Jon Carlsson

¼

Änkan Kjerstin

i Ö. Åby

¼ br

Lars Jonsson

i Ö. Åby No 2

¼ br

1811

Jon Carlsson

¼

Jonas Vallin

¼ br

Lars Jonsson

i Ö. Åby No 2

¼ br

1814

Anders Högberg

- 33/30 år

¼ ägbr

Jonas Vallin

i Ö. Åby

¼ ägbr

Lars Jonsson

i Ö. Åby No 2

¼ ägbr

1815

Per Ersson

- 24/23 år

¼ ägbr

Jonas Vallin

i Ö. Åby

¼ ägbr

Lars Jonsson

i Ö. Åby No 2

¼ ägbr

1816

Jonas Persson

i S:a Moses

¼ ägbr

Jonas Vallin

i Ö. Åby

¼ ägbr

Lars Jonsson

i Ö. Åby

¼ ägbr

1819

Jonas Persson

i S:a Moses

¼ ägbr

Jonas Vallin

i Ö. Åby

¼ ägbr

Ung. Lars Jonsson

¼

1822

Jonas Persson

¼ ägbr

Jonas Vallin

i Ö. Åby

¼ ägbr

Ung. Lars Jonsson

¼

1823

Jonas Persson

¼ ägbr

Jonas Vallins änka

i Ö. Åby

¼ ägbr

Ung. Lars Jonsson

- 45/43 år

¼

1824

Jonas Persson

- 55/54 år

¼ ägbr

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼ br

Ung. Lars Jonsson

- 46 år

¼ ägbr

1826

Jonas Persson

¼ ägbr

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼ br

Unga Lars Jonsson

- 77/78

¼

1830

Jonas Persson

- 68/69

¼ ägbr

Jonas Vallins ä:a

i Ö. Åby

¼ ägbr

Unga Lars Jonsson

¼

1831

Lars Jonsson, yngst, - 94/04

¼ egbr

Jonas Er Jonsson

i Ö. Åby

¼ br

Unga Lars Jonsson

¼ br

1832

Lars Jonsson

¼ egbr

Jonas Er Jonsson

i Ö. Åby

¼ br

Lars Jonsson y.

¼ br

1837

Lars Jonsson

¼ egbr

Jonas Er Jonsson

i Ö. Åby

¼ br

Per Larsson

¼ ägbr

1839

Lars Jonsson

¼ egbr

Per Olsson

i Julsta, Hardemo s:n

¼ br

Per Larsson

¼ ägbr

1840

Lars Jonsson

¼ egbr

Joh. Fredr. Vallin

¼

Per Larsson

- 11

¼ ägbr

1841

Lars Jonsson

¼ egbr

Joh. Fredr. Vallin

¼

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼

1850

Lars Jonsson

¼ egbr

Joh. Fredr. Vallin

¼

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼

1860

Lars Jonsson

¼ egbr

Joh. Fredr. Vallin

¼

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼

1861

Lars Jonsson

¼ egbr

Joh. Fredr. Vallin

¼

Lars Larsson

i Ö. Åby

¼

1865

Lars Jonsson

- 32/32

¼

Joh. Fredr. Vallin

¼

Johan Larsson

- 35

¼ br

1870-1881

Lars Jonsson

¼

Joh. Fredr. Vallin

- 18/20

¼

Johan Larsson

¼ br

1882

Lars Jonsson

¼

Lars Aug. Svensson Smed

- 49/49

1/8

Carl Gust. Svensson

1/8

Johan Larsson

¼ br

1883-1887

Lars Jonsson

¼

Karl Gust. Svensson

- 41/53

¼ br, 3/16 äg

Johan Larsson

¼ br