Älvesta 2

Älvesta n

Älvesta n:r 2, Mellangården

Gårdens nr 1725-21: nr 3

Gårdens nr 1822-87: nr 2

   

No 3

   

1554-1566

Måns Munk /

Måns /

Måns Andersson

 

1573-1574

Töres /

Torgils

 

1575

Öde

 

1578-1585

Lasse?

 

1587-1595

Per Nilsson eller Per Larsson?

 

1596-1600

Jöns?

 

1601-?

Öde

 

1603

Per

 

1607-1623

Jöns /

Jon

 

1625-1650

Nils Nilsson

 

1651-1662

Enk. hust. Karin

 

1663-1679

Lars Olsson

½

 

1680-1683

And. Olsson

smed

½

 

1684-1701

Erich Sunesson

½

 

1702-1729

Per Persson

sexman 1713

nämndeman 1719-21

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

   

1730

Per Persson

gammal och helt sjuk, d. 1731

 

1731-1735

Änk. Margareta

½

 

1736-1740

Jon Jönsson

½

 

1741-1742

Nils Ersson i Åby

½ br

 

1742-1748

Nils Ersson

½

 

1749-1752

Carl Berg

(Carl Hindriksson?)

½

 

1752

Karl Hindriksson

½

 

1753

Hustru Kajsa Nilsdotter

½

 

1764

Erik Abramsson

½ br

 

1805

Erik Ersson

- 57/42 år

½

 

1808

Erik Ersson

½

 

1809

Peter Ersson

½

 

1810

Peter Ersson

¼

Lars Jonsson

¼

1819

Peter Ersson

- 31 år

½ br

 

1820

Peter Ersson

- 30/20 år

½ Lb

 

No 2

   

1827

Peter Ersson

- 07/09

½ br

 

1829

Peter Erssons ä:a Anna, - 09

½ br

 

1836

Lars Olsson

- 00/99

½ br

 

1839

Lars Andersson

- 05/14

½

 

1844

Per Olsson

- 12/18

½ ägbr

 

1861

Jan Gustaf Almström i Alsnäs, Hammars s:n

½

 

1862

Karl Joh. Almström

- 40

½

 

1875

Karl Joh. Almström

- 40/32

½

 

1877

Karl Joh. Almström

- 40

½

 

1887

Karl Joh. Almström

- 40/51

½