Örsta 3

Örsta n:r 3, Sörgården

1554-155

Sven Jönsson

 

 

1556-1560

Sven Månsson

 

 

1561-?

Enkian

 

 

1566

Sven Månsson

 

 

1573-1612

Lasse
nämndeman 1599-1610

 

 

?

Enkian

 

 

?

Jon
(vagnmakare 1609)

 

 

1615-1650

Olof Larsson

(1641-1661: Lars)

1626 Vådeld

 

 

1651-1655

Änk. Anna

 

 

1656-1659

Änk. Anna

Lars Olsson

 

1660-1661

Änk. Anna

Olof Andersson

fr Örsta nr 4

fact. pipesmed

d. 1675

 

1675-1679

And. Olsson

fact.smed

(son t Olof Andersson fr Örsta nr 4)

¼

Änk. Marit

d. 1680

¼

 

1680-1715

And. Olsson

fact.smed

¼

Per Olsson

fact.pipesmed

1/4

 

1716-1719

And. Olsson

fact.smed

¼

Per Olsson

fact.pipesmed, d. 1720

1/8

Olof Persson

1/8

1720-1725

And. Olsson

fact.smed,

d. 1725, 77 år gl

Hu Brita

1725 ca 71 år gl

¼

Olof Persson

¼

 

1726-1727

Per Andersson

¼

Olof Persson

¼

 

1728-1729

Olof Andersson

fact. pipesmed

¼

Olof Persson

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

1730-1737

Olof Andersson

fact. pipesmed,

d. 1737, 63 år gl.

¼

Olof Persson

¼

 

1738-1739

Änk. Marit (Margareta)

Olof Persson

d. 1739, 53 år gl

¼

 

1740

Änk. Marit (Margareta)

d. 1741

Änk. Ramfrö

d. 1741

¼

 

1742

Olof Olofsson

¼

Pär Olsson Öhrling

pipsmedsgesäll

d. 1743

¼

 

1744

Olof Olofsson

¼

Lars Pärsson i Öhrsta

¼ br

 

1745

Olof Olofsson

¼

Änk. hust Kierstin

¼

 

1753

Olof Olofsson

¼

Jonas Olofsson

d. 1753

 

1754

Olof Olofsson

¼

Jon Olssons änka Anna Larsdotter, gift 1754 med Lars Olsson Sedendal

¼

 

1761

Olof Olofsson

blind,

d. 1763, 68 år gl

¼

Lars Olsson Sedendal

från Järsjö

fact. låsesmed

d. 1793, 78 år gl

¼

 

1787-1789

Lars Jonsson

nämndeman 1772-93, sexman 1772

¼

Lars Olsson

¼

 

1791

Lars Jonsson

¼

Sven Larsson

¼

 

1794

Lars Jonsson

d. 1794, 65 år gl

¼

Jon Larsson

¼

 

1805

Lars Larsson

- 38/27 år

¼

Jon Larsson

- 50 år

¼

 

1810

Lars Larsson

¼

Jon Larsson

¼

 

1812

Lars Larsson

¼ äg

Lars Jonsson

¼

 

1814

Olof Ersson

i S:a Moses

¼ br

Lars Jönsson

i Älvetsa No 2

¼ ägbr

 

1815

Olof Ersson

- 27/39

¼ br

Lars Jönsson

i Älvetsa No 2

¼ ägbr

 

1816

Lars Larsson

¼ ägbr

Lars Jönsson

i Älvetsa No 2

¼ ägbr

 

1820

Lars Larsson

¼ ägbr

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1827

Lars Larsson ä.

- 60/51 år

¼ ägbr

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1830

Jonas Larsson

- 03

¼ ägbr

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1835

Jonas Larsson

¼ ägbr

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1837

Lars Pet. Persson, - 03/04

¼ br

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1838

Jonas Larsson

- 03/08

¼ ägbr

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1839

Per Erik Larsson

- 12

¼ br

Lars Jönsson

¼ ägbr

 

1845

Per Erik Larsson

- 12/14

¼ br

Lars Jönsson

- 86/81

¼ ägbr

 

1846

Per Erik Larsson

¼ br

Lars Larsson

- 20

¼ ägbr

 

1850-1859

Per Erik Larsson

d. 1859

¼ br

Lars Larsson

- 20/18

¼ ägbr

 

1860

Per Erik Larssons ä:a, - 14

¼ br

Lars Larsson

¼ ägbr

 

1861

Lar. P. Larsson

¼

Lars Larssons ä:a

¼ ägbr

 

1865

Lar. P. Larsson

¼

Lars Larsson

i Halsbergsgården

¼ br

 

1869

Lar. P. Larsson

- 24/29 eller Per Er. Larssons arfvingar

¼

Lars Larssons arfvingar

¼ eg.

 

1870

Per Eric Larssons arvingar

¼

Anders Larsson

- 31

¼ br

 

1871

Lars Persson

- 48

¼

Lars Larsson

¼ br

 

1873

Lars Persson

¼ ägbr

Lars Larsson

¼ br

 

1877

Lars Persson

- 48/47

¼ br, 1/8 äg

Lars Larsson y.

- 46/50, delegare

¼ br

 

1880-1881

Lars Persson

¼

Lars Larsson y.

¼ br

 

1884

Lars Persson

¼

Lars Larsson y.

¼ br, 1/5 eger

 

1885

Lars Persson

¼

Lars Larsson y.

¼

 

1887

Lars Persson

¼

Lars Larsson y.

1/5

Anna Larsdotter

i Sthlm

1/20