Skräddaretorp

Skräddaretorp eller Hässleberg

1600

?Jöns

 

1607-1648

Olof/Olof Tyresson
(Fact.Lådemakare)

 

1649-1673

Bengt Olsson (1648 nyskriven Kneckt)

 

1674-1678

Bengt Nilsson ?

 

1679

Bengt och Johan

 

1680-1682

Lars Halfwarsson
(Fact.Pipesmed)

 

1683

Bengt Larsson (Olsson?)

 

1684

Bengt Olsson
+
1686

 

1685-1686

Lars Halfvarsson

 

1687

Lars Halfvarsson

Hust. Änk. Ingeborg (Bengt Olsson Änk.)

1688-1693

Lars Halfvarsson

Hust. Änk. Ingeborg (Bengt Olsson Änk.)

1694-1710

Lars Halfvarsson
1/8 +
1712

Jöns Bengtsson
1/8

1711-1712

Jöns Larsson
1/8

Jöns Bengtsson
1/8

1713-1718

Per Jönsson
1/8

Jöns Bengtsson
1/8 +
1718

1719

Per Jönsson
1/8

Jöns Bengtssons ä.
1/8

1720-1730

Per Jönsson
1/8

Jon/Jonas Jonsson
1/8 +
1730

1731-1732

Per Jönsson
1/8

Änk. Marit
1/8

1733

Pär Jönsson
1/8 +
1734

Änk. Hust. Marit
1/8

1734-1746

Pär Jönsson
1/8

Erik Larsson
1/8

1748

Per Persson (S.Sånna) 1/8

Erik Larsson
1/8

1757

Jöns Pärsson Sandal
(Fact.Låsesmed) 1/8

Erik Larsson
1/8

1774

Jöns Pärsson Sandal
(Fact.Låsesmed) 1/8

Jöns Pärsson
1/8

1788

Jöns Pärsson (Fact.Smed) 1/8

Jöns Pärsson (Kåstahult) 1/8

1790

Pär Jönsson (Järsjö) 1/8

Jöns Pärsson (Kåstahult) 1/8

1791

Pär Jönsson (Järsjö) 1/8

Lars Jönsson (Kåstahult) 1/8

1795

Pär Jönsson (Järsjö) 1/8

Per Jönsson (Marka) 1/8

1798-1799

Olof Larsson
1/8

Per Jönsson (Marka) 1/8

1806

Olof Larsson
1/8

Per Jonsson (Marka) 1/8

1809

Olof Larsson
1/8

Änkan Kajsa (Marka) 1/8

1812

Jöns Persson
1/4

 

1814

Jöns Persson
1/8

 

1820

Jöns Persson
1/4

 

1830-1837

Jöns Persson
1/4

 

1842

Lars Jönsson
1/8

Olof Jönsson
1/8

1844

Lars Jönsson
1/8

Olof Jönsson
1/8

1845

Lars Jönsson
1/8

Olof Jönsson
1/8

1847

Lars Jönsson
1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1848-1850

Lars Jönsson
1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1854

Lars Jönsson
1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1860-1867

Lars Jönsson
1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1868

Lars Jönssons arvingar 1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1870-1875

Lars Er. Larsson
1/8

Lars Larsson Sandberg
1/8

1880

Lars Er. Larsson
1/8

Er. Andersson
1/8

1887

Lars Er. Larsson
1/8

Er. Andersson
1/8