Hagaby 2

Hagaby Nr:2 - Norrgården - (Gården har hört till Hörsta)

1680-1684

Clemet Nilsson

Jöns Persson

 

1685-1703

Erick Clemetsson, sonen +1703 1/2

Jöns Persson
1/2

 

1704

Erick Clemetssons
1/2

Jöns Persson
1/2

 

1705-1708

Nils Persson
1/2

Jon Nilsson
1/2

 

1709

Jon Persson
1/2

Jon Nilsson
1/2

 

1710-1718

Per Olsson
1/2

Jon Nilsson
1/2

 

1719

Måns Andersson
1/2 +
1720

Jon Nilsson
1/2

 

1720-1722

Enkan Kirstin
1/2

Lars Persson
1/2

 

1723-1725

Erik Jonsson
1/2

Lars Persson
1/2 +
1725

 

1725-1728

Erik Jonsson
1/2

Enkan Kirstin
1/2

 

1729

Erik Jonsson
1/2

Lars Månsson
1/4

Enkan Kirstin
1/4

1730-1733

Erik Jonsson
1/2

Lars Månsson
1/4

Ä:n hust. Kirstin
1/4

1734-1736

Erik Jonsson
1/2 +
1738

Lars Månsson
1/2

 

1737-1750

Olof Jönsson
1/2 +
1750

Lars Månsson
1/2

 

1751

Ä:n hust. Anna
1/2

Lars Månsson
1/2

 

1752-1757

Anders Andersson
1/2 +
1757

Lars Månsson
1/2 +
1757

 

1760

Ä:n hust. Anna
1/2

Lars Persson
1/2

 

1761

Lars Jönsson
1/2

Lars Persson
1/2

 

1763

Lars Jönsson
1/2

Ä:n Karin Larsdotter
1/2

 

1764

Lars Jönsson
1/2

Nils Eriksson
1/2

 

1765

Lars Jönsson
1/2

Erick Månsson (Hörsta) 1/2

 

1767

Lars Jönsson
1/2

Nils Larsson
1/2

 

1778

Lars Jönsson
1/2

Per Svensson
1/2

 

1782

Lars Jönsson
1/4

Nils Andersson
1/2

Per Jonsson
1/4

1804

Per Jonsson
1/2

Nils Andersson
1/2

 

1806

Lars Persson
1/2

Nils Andersson
1/2

 

1808

Lars Persson
1/2

Hustru Maja
1/2

 

1812

Lars Persson
1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1815

Tyres Larsson
1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1817

Lars Jonsson
1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1839

Per Jonsson (Ekeby Nr:3) 1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1842

Jonas Larsson
1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1844

Per Jonsson (Ekeby Nr:3) 1/2

Anders Nilsson
1/2

 

1846

Olof Persson y.
1/2

Anders Nilssons ä.
1/2

 

1861

Olof Persson y.
1/2

Jonas Andersson
1/2

 

1870

Olof Perssons ä.
1/2

Jonas Andersson
1/2

 

1887

August Olsson
1/2

Jonas Andersson
1/2