Intresseanmälan

Är din skola också intresserad av att införa sömn på schemat?

Materialet består av power points med färdiga lektioner och uppgifter och en sömndagbok för ungdomarna att fylla i under programmets gång. Vidare ingår planering för hur ni som personal enkelt ska införa programmet på din skola.

Som en del i implementeringen träffas vi även några gånger för att fördjupa er kunskap kring materialet och sömn.

Vi kommer också ut och föreläser för personal och föräldrar om sömn och hur "sömn på schemat" kan göra skillnad för ungdomars hälsa.

Skicka in dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med er för att vidare diskutera hur ni också kan arbeta förebyggande med ungdomarnas sömn och hälsa.