Malmens förskola

Välkommen till Malmens förskola!

Malmens förskola

Välkommen till Malmens förskola. Förskolan ligger i anslutning till Malmens skola och består av fem avdelningar fördelat på två hus, där vi har nära naturen.
Vi är en mångkulturell förskola där barnen alltid är i fokus, och vi ger alla möjlighet att utveckla en förståelse för andras kultur och värderingar. För att barnen ska få möjlighet till att utvecklas behövs engagerade och drivna pedagoger. För att utveckla verksamheten använder vi oss bl.a. av utvecklingspedagoger som träffas kontinuerligt och nätverksträffar för samtliga pedagoger.

Pedagogisk inriktning

Vi erbjuder en miljö som barnen känner sig trygga i. Vi arbetar utifrån läroplanen med olika projekt utifrån barnens intressen, frågor och funderingar.

När vi planerar vår verksamhet läggs stor vikt på vår värdegrund med fokus på att barnen ska ha ett bra socialt samspel. Att varje barn ska få känna glädje och trygghet i leken och barnen ska känna sig delaktiga i utformningen av verksamheten, då vi alla lär olika. IKT är något vi ofta använder när vi undersöker tillsammans med barnen.

Ett av våra huvudmål är att barnen ska bli självständiga individer. Detta arbetar vi aktivt med genom att låta barnen testa olika saker själva, eller tillsammans och att vi finns med som stöd.

Under veckan finns det vissa tidsbestämda aktiviteter så som gymnastik. Vi prioriterar även utevistelsen där barnen får möjlighet att använda kroppen till fysisk aktivitet som främjar barns hälsa. Vi arbetar med att barnen ska bli medvetna om sin närmiljö och samhällsfunktioner.

Avdelningar Malmens förskola

Avdelning

Ålder

Smultron

yngre barn

Hallon

yngre barn

Jordgubben

äldre barn

Lingon

blandade åldrar

Nyponrosen

äldre barnFöräldrasamverkan

Vi har en god och öppen kontakt med vårdnadshavarna i det dagliga mötet i hallen. Varje termin har vi drop-in fika och en större aktivitet med barn och vårdnadshavare. På höstterminen har vi föräldramötet och alla barn erbjuds ett utvecklingssamtal under vårterminen och ett under höstterminen. Vi samarbetar gärna kring familjers olika kulturer och traditioner.

Kontakta Malmens förskola

Malmens förskola

Andréns väg 21


Hallon

019-58 80 33

Jordgubben

019-58 80 34

Lingon

019-58 80 32

Smultron

019-58 80 35

Nyponrosen

019-58 80 37

Indira Demo,
rektor

019-58 69 29

indira.demo@kumla.se