Sörby förskola

Välkommen till Sörby förskola!

Sörby förskola

Sörby förskola är en helt nybyggd förskola i norra delen av Kumla. Första inskolningarna startade i början av september 2018. Förskolan är klimatsmart byggd med solceller och giftfria material.

Förskolan är byggd för 6 avdelningar:

Linden, Lönnen, Tallen 1-3 år

Björken, Eken, och Granen 3-5 år

Sörby förskola har generösa lokaler både inne och ute som kommer att kunna erbjuda olika aktiviteter för lärande genom lek. Förskolan arbetar utifrån Läroplanen, Lpfö 18.

Vår vision är att förskolan ska vara en plats där små och stora människor får möjlighet att utvecklas genom: utforskande och nyfikenhet, fakta och fantasi, glädje och gemenskap, alltid är närvarande. Förskolan är en plats där vi strävar för en hållbar framtid genom att arbeta med förskolans värden och omsorg om både människor och natur.

Utemiljön har en klimatsmart tanke där barnen uppmuntras till lek i bevarad naturmark genom att skapa ytor för sand- och vattenlek och i närmiljön finns det gott om natursköna områden med skog, ängar och öppna gärden.

Kontakta Sörby förskola

Sörby förskola

Vargavrågatan 10

019-58 80 00


Lönnen

019-58 69 22

Linden

019-58 69 23

Tallen

019-58 69 24

Granen

019-58 69 25

Eken

019-58 69 26

Björken

019-58 69 27

Lisa Lundberg

rektor

019- 58 80 49

lisa.lundberg@kumla.se