Lillhedens förskola

Välkommen till Lillhedens förskola!

Lillhedens förskola

Förskolan är belägen i natursköna Sannahed. Vi vistas i lokaler som är i anslutning till Lillhedens skola. Förskolan ligger nära skog och grönområden som erbjuder spännande möjligheter till lek, lärande och nya upptäckter. Omgivningen ger stora möjligheter för barnen att utforska naturvetenskap i sin närmiljö.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån Örebromodellen – för en jämlik förskola, som är ett projektinriktat arbetssätt. I samspelet med varandra ser vi olikheter som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, dans och skapande. Här integreras läroplansmålen och barnkonventionen, därmed får barnen erfarenhet av såväl matematik, teknik, naturvetenskap och demokratiska processer.

I projekten fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet upptäcker och utforskar sin omvärld.

Vi lägger stor vikt vid leken i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmåga, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Vår målsättning är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, vårdnadshavare och personal, att ha roligt tillsammans och ta tillvara varandras olikheter.

Avdelningar

Lillhedens förskola består av två avdelningar, Nyckelpigan för de yngre barnen och Fjärilen för de äldre barnen. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och under dagen kan barnen delas in i mindre grupper utifrån ålder och mognad.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull, öppen dialog med vårdnadshavare. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten.

Kontakta Lillhedens förskola

Lillhedens förskola

Hemvägen 6 e


Fjärilen

019-58 81 59

Nyckelpigan

019-58 80 85

Marie Edquist,

rektor

019-58 80 26
marie.edquist@kumla.se