Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lillhedens förskola

Välkommen till Lillhedens förskola!

Lillhedens förskola

Förskolan är belägen i natursköna Sannahed. Vi vistas i lokaler som är i anslutning till Lillhedens skola. Förskolan ligger nära skog och grönområden som erbjuder spännande möjligheter till lek, lärande och nya upptäckter. Vi har en härlig utegård som inspirerar till kreativitet och lek. Omgivningen ger stora möjligheter för barnen att utforska naturvetenskap i sin närmiljö.

Pedagogisk inriktning

Vår förskola driver en verksamhet med utomhuspedagogisk inriktning vilket innebär att mycket av vår verksamhet sker utomhus, vid alla årstider, i alla väderlekar, både förmiddag och eftermiddag.

I olika projekt fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet upptäcker och utforskar sin omvärld.

Genom att bedriva den större delen av verksamheten utomhus strävar vi efter att barnen vidareutvecklar ett varsamt förhållningssätt till miljö och natur samt fördjupar förståelsen för sin närmiljö.

Vi lägger stor vikt vid leken i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmåga, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Vår målsättning är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, vårdnadshavare och personal, att ha roligt tillsammans och ta tillvara varandras olikheter.

Avdelningar

Lillhedens förskola består av två avdelningar, Nyckelpigan för de yngre barnen och Fjärilen för de äldre barnen. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och under dagen kan barnen delas in i mindre grupper utifrån ålder och mognad.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull, öppen dialog med vårdnadshavare. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten. Vi bjuder även in till föräldraforum, då deltar även förskolechef.

Kontakta Lillhedens förskola

Lillhedens förskola

Hemvägen 6A

lillheden.forskola@skola.kumla.se

Fjärilen

019-58 81 59

Nyckelpigan

019-58 80 85

Marie Edquist,

rektor

019-58 80 26
marie.edquist@kumla.se