Trädgårdens förskola

Välkommen till Trädgårdens förskola!

Trädgårdens förskola

Förskolan ligger centralt i Kumla, i närheten av Fylsta skola. På Trädgårdens förskola finns 6 avdelningar i tre hus, som alla ligger i kontakt med en matsal och här finns ett eget tillagningskök. Vi har två utegårdar att vara på.

Pedagogisk inriktning

Trädgårdens förskola vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet följer barns olika behov och intressen med förskolan läroplan Lpfö 2018 som grund. Vårdnadshavarna har ansvaret för sina barns uppfostran och utveckling, men förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att möta varje barns unika behov och intressen.

Trädgårdens förskola strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utveckla sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin vardag.

På vår förskola vill vi utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig trygg och lärorik. Vi tror att barn lär sig hela tiden, lärandet sker genom lek. Vi vill att barnen på förskolan ska mötas av en lekande lärande miljö som är innehållsrik och inbjudande. Miljön ska främja leken, kreativiteten och lusten att lära.

Förskolan Trädgården är en social och kulturell mötesplats där vi vill att barnen ska få möta sitt eget kulturarv och bli delaktiga i andras kultur. Alla barn får möjlighet att på ett naturligt sätt utveckla en förståelse för andras villkor och värderingar.

Avdelningar

Trädgårdens förskola har 6 avdelningar, varav tre avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för äldre barn


Kontakta Trädgårdens förskola

Trädgårdens förskola

Åkergatan 13


Avd Körsbärsdalen (år 1-3)

019-58 88 53

Avd Hallondalen (år 3-5)

019-58 68 14

Avd Krusbärsgården (år 1-3)

019-58 88 51

Avd Smultrongården (år 3-5)

019-58 80 72

Avd Päronlunden (år 1-3)

019-58 85 45

Avd Äppellunden (år 3-5)

019-58 88 52

Pernilla Alm,

rektor

019-58 85 02

pernilla.alm@kumla.se