Hardemo förskola

Välkommen till Hardemo förskola!

Hardemo förskola

Vår förskola ligger naturskönt på Hardemoåsen och är en liten förskola med bara en avdelning. Hardemo är en levande lantbruksbyggd där förskola, skola och kyrka
ligger tätt tillsammans. Vår lokal är ljus och fin och vi har två utegårdar att vara på en egen grillkåta på ena gården och tillgång till gymnastiksal.

Pedagogisk inriktning

På Hardemo förskola vill vi utmana barns nyfikenhet och förståelse och lägga
grunden för det livslångalärandet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och vår egen verksamhetsplan som utvärderas och revideras varje år.

Varje dag ska vara rolig, trygg och lärorik för alla. Vi är lyhörda pedagoger som ger
barnen ett reellt inflytande över sin vardag. Barnens utforskande, initiativ och egna
intressen genomsyrar verksamhetens innehåll, aktiviteter och påverkar utformningen av vårt arbetssätt. Hos oss ska barnen mötas av en lekande lärande miljö som är innehållsrik och inbjudande. Förskolans miljö ska främja leken,kreativiteten och lusten att lära.

Vår närhet till skog och natur gör att vi ofta går till skogen där vi följer naturens
växlingar. Vi har fokus på natur och kultur för en hållbar utveckling. Sång, musik och teater, odling och bildskapande är några av våra pedagogiska verktyg.
Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder och i mötet med barnen utgår vi
från vägledande samspel (ICDP), vilket är ett förhållningssätt.
Vi tror att barn lär sig hela tiden och att lärandet sker genom lek. Leken är därför en stor och viktig del av barnens vardag på förskolan. I den stimuleras barnens fantasi och de får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck. Genom leken
utvecklas barnens sociala samspel, förmåga att samarbeta och lösa konflikter

Avdelningar

Hardemo förskola består av en 1-5 års avdelning.

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten med vårdnadshavare och ett gott samarbete är viktigt för
oss. Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet.
Vi bjuder in till föräldramöte på hösten och utvecklingssamtal minst en gång per år.
Efter inskolning erbjuder vi vårdandeshavare ett inskolningssamtal.

Kontakta Hardemo förskola

Hardemo förskola

Hardemo 6449

019-58 86 91, 019- 57 61 04

 

Ann-Charlotte Hagelberg,

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se