Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hardemo förskola

Välkommen till Hardemo förskola!

Hardemo förskola

Vår förskola ligger naturskönt på Hardemoåsen. Hardemo är en levande lantbruksbyggd där skola, förskola och kyrka ligger tätt tillsammans.

Pedagogisk inriktning

Förskolans läroplan ligger till grund för hur vi utformar vårt arbetssätt och verksamhetens innehåll. Varje dag ska vara rolig, trygg och lärorik för alla. Vi ger barnen ett reellt inflytande över sin vardag där barnens utforskande, initiativ och egna intressen genomsyrar verksamheten. Vi har fokus på natur och kultur för en hållbar utveckling. Sång, musik och teater, odling och bildskapande är några av våra pedagogiska verktyg.

Avdelningar

Hardemo förskola består av en 1-5 års avdelning.

Föräldrasamverkan

Vi erbjuder utvecklingssamtal tillsammans med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Den dagliga kontakten med vårdnadshavare och ett gott samarbete är viktigt för oss. 

Föräldramöte har vi på höst terminen.

Kontakta Hardemo förskola

Hardemo förskola

Hardemo 6449

019-58 86 91, 019- 57 61 04

hardemo.forskola@skola.kumla.se

Ann-Charlotte Hagelberg,

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se