Blå husets förskola

Välkommen till Blå husets förskola!

Bild på Borgens förskola. På bilden kan du se baksidan med lekredskap, blå fasad på huset och bord.

Blå Husets förskola ligger i norra delen av Kumla, vid det nya området Gröna Sörby. Vi har en gård som lockar till lek, lärande och upptäckter samt närhet till skog och grönområden. Förskolan driver en verksamhet med utomhuspedagogiks inriktning.

Pedagogisk inriktning

Vår verksamhet formas utifrån läroplanen för förskolan samt integrerar barnkonventionen, därmed får barnen erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, digitalisering, naturvetenskap och demokratiska processer. Vår utomhuspedagogiska inriktning på förskolan innebär att mycket av verksamheten bedrivs utomhus, vid alla årstider, i alla väderlekar, både förmiddag och eftermiddag. Att vara ute ger barnen större utrymme och en naturlig plats för lek och lärande. Barn behöver miljöer som utmanar och som både kropp och hjärna kan få jobba med. På vår gård, i skogen och i vår närmiljö finns material och upplevelser för alla sinnen och alla rörelsebehov.

Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin egen vardag på förskolan genom att vara medforskande, närvarande och lyhörda pedagoger. Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse utforskas i mindre grupper. Barnens nyfikenhet, intresse och kompetens blir då ett roligt lärande för alla. Tillsammans med barnen utformar vi vår miljö så att den bjuder in till lärande lek och kreativitet där barnen kan utforska och lära med andra.

Vi arbetar med vägledande samspel (ICDP) vilket är ett förhållningssätt som vi använder oss av i vårt vardagsarbete. Vår målsättning är att arbeta för ett öppet klimat med trygga barn, vårdnadshavare och personal.

Avdelningar

Blå husets förskola består av fyra avdelningar, Gul och Rosa för de yngre barnen och Grön och Orange för de äldre barnen. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att de ska känna sig trygga att lämna sitt barn till oss. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten.

Kontakt Blå husets förskola

Blå husets förskola

Radiogatan 3


Rosa

019-58 69 17

Grön

019-58 89 84

Gul

019-58 89 83

Orange

019-58 94 40

Pernilla Nilsson, rektor

019-58 87 43

pernilla.nilsson@kumla.se