Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Solhaga förskola

Välkommen till Solhaga förskola!

Solgläntans förskola

Närhet till skog och natur gör att vi ofta går till skogen där vi följer naturens växlingar.  I vår närhet finns också flera olika lekplatser som vi ofta besöker. Bibliotek finns på bekvämt promenadavstånd dit vi regelbundet går för att låna böcker och lyssna på saga. Solhaga förskola har en stor härlig utegård som erbjuder en inspirerande och varierad utevistelse. Våra inomhuslokaler är ljusa och stora som erbjuder inspirerande och lärande lek.

På våra förskolor utvecklar förskolechef verksamheterna tillsammans med utvecklingspedagogerna från varje förskola. Vi har nätverksträffar där pedagogernas olika kompetenser tas vara och på så sätt inte stannar på de enskilda förskolorna. Vårt samarbete ger resultat och kvalitet. Vi håller oss uppdaterade på aktuell forskning för att säkerställa och utveckla vår verksamhet.

Pedagogisk inriktning

I läroplanen (Lpfö98/2010)finns de riktlinjer som vi följer i vår dagliga verksamhet. De mål vi strävar efter att uppnå är barns inflytande, matematik, naturvetenskap/teknik och språkutveckling. Utöver det arbetar vi utifrån vår Trygghetsplan och verksamhetsplan.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Med en helhetsyn på barnet där utveckling, lärande och omsorg står i fokus skapar vi en verksamhet som är trygg, rolig och tillåtande. Pedagogerna på förskolan bemöter och ser till alla barns behov och intresse utifrån deras utveckling och erfarenhet.

På Solhaga förskola ser vi leken som något grundläggande för barns utveckling och det lustfyllda lärande. I leken utvecklas fantasi, socialt samspel och kommunikation.  Medvetna pedagoger lyssnar och ser till varje barn för att skapa och erbjuda en miljö som lockar och utmanar barnens lek och kreativitet.

Avdelningar

Solhaga är en liten förskola med två avdelningar. På avdelningen Solen går våra yngre barn och Månen går våra äldre barn. 

Föräldrasamverkan

Personalen tar emot och hälsar er och ert barn välkomna varje dag. Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet. På hösten anordnas ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ni ett utvecklingssamtal kring ert barn.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraforum tillsammans med förskolechef och rektor på Hagaområdet.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraråd på Stadshuset där kommunövergripande frågor diskuteras.


Kontakta Solhaga förskola

Solhaga förskola

Fredsgatan 9

019-58 80 71

solhaga@skola.kumla.se

Ann-Charlotte Hagelberg

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se