Solhaga förskola

Välkommen till Solhaga förskola!

Solgläntans förskola

Solhaga förskola ligger centralt i Kumla. Vi har nära till skog och natur vilket gör att vi ofta går till skogen där vi följer naturens växlingar. I vår närhet finns också flera olika lekplatser som vi ofta besöker. Bibliotek finns på bekvämt promenadavstånd dit vi regelbundet går för att låna böcker och lyssna på saga. Solhaga förskola har en stor härlig utegård som erbjuder en inspirerande och varierad utevistelse. Våra inomhuslokaler är ljusa och stora och inbjuder till inspirerande och lärande lek.

Pedagogisk inriktning

Solhagas förskolan vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar utifrån
Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) och vår egen verksamhetsplan som utvärderas
och revideras varje år. Med en helhetssyn på barnet där utveckling, lärande och
omsorg står i fokus skapar vi en verksamhet som är trygg, rolig och tillåtande. Vi
förändrar och anpassar vår lärmiljö, materialutbud och aktiviteter utifrån barnens
behov och intresse.


Vi pedagoger utgår från vägledande samspel (ICDP), vilket är ett förhållningssätt, då vi bemöter barnen. Varje barn ges förutsättningar att vara med och påverka sin dag hos oss. Hos oss ges barnen möjlighet att utvecklas genom gemenskap, nyfikenhet, utforskande och glädje.


På Solhaga förskola ser vi leken som något grundläggande för barns utveckling och
lärande. I leken utvecklas fantasi, socialt samspel och kommunikation. Medvetna
pedagoger lyssnar och ser till varje barns behov och intresse för att skapa och
erbjuda en verksamhet som lockar och utmanar barnens lek och kreativitet.

Avdelningar

Solhaga är en liten förskola med en avdelning, Solen.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare angående barnens trivsel, trygghet, utveckling och lärande. Personalen tar emot och hälsar er och ert barn välkomna varje dag.
Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet. På
hösten anordnas ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ni ett utvecklingssamtal gällande ert barn. Efter inskolning erbjuder vi inskolningssamtal för att följa upp och stämma av.


Kontakta Solhaga förskola

Solhaga förskola

Fredsgatan 9

019-58 80 71


Ann-Charlotte Hagelberg

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se