Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Matildelunds förskola

Välkommen till Matildelunds förskola!

Matildelunds förkola

Matildelunds förskola är byggd utifrån ett barnperspektiv och består bl.a av en matsal, fyra loft, stora fönster och en innegård. Ute finns en stor gård med många möjligheter för lek och samspel.  Vi har nära till skog och lekparker som vi gärna utnyttjar. Matildelund har ett eget tillagningskök med en egen kokerska.
Förskolans speciella utformning ger barnen möjlighet att upptäcka spännande miljöer och saker samt utvecklas efter sina egna förutsättningar. Miljön uppmuntrar till utforskning. I denna trygga och genomtänkta miljö får barnen lära genom upplevelser snarare än undervisning.

Matildelunds förskola fick Svenska Ljuspriset 2010 för Sveriges bästa belysningsanläggning. Matildelund vann tack vare det unika engagemanget i barnets behov av en god miljö för lek och inlärning.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (lpfö 98/11) och vår egen verksamhetsplan som årligen utvärderas och revideras. Vi strävar efter att alla barn får vara med och påverka verksamhetens innehåll. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att se barnens utveckling och lärande samt att barnen själva får inflytande över sitt eget lärande och kan se och följa sin egen utveckling. Den fria leken har stor betydelse för vår verksamhet då barn lär sig genom att leka, såväl enskilt, tillsammans med en vuxen som i grupp.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar, Vargavrån och Lejonkulan med ca 40 barn vardera i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar i storarbetslag och under morgontid och eftermiddagstid samarbetar vi över hela huset men även avdelningsvis. Under dagtid är vi uppdelade i mindre grupper utifrån barnens åldrar, behov och intressen.

Föräldrasamverkan

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavarna sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även utvecklingssamtal och olika former av föräldrasamverkan så som föräldramöten, drop in fika, vernissage och andra trevligheter. Vårdnadshavare har också möjlighet att delta i föräldraforum för området samt föräldraråd.

Kontakta Matildelunds förskola

Matildelunds förskola

Täbyvägen 25


Lejonkulan

019-58 87 87

Vargavrån

019-58 87 88

Lisa Lundberg,

rektor

019-58 80 49

lisa.lundberg@kumla.se