Matildelunds förskola

Välkommen till Matildelunds förskola!

Matildelunds förkola

Matildelunds förskola är byggd utifrån ett barnperspektiv. Här finns fyra avdelningar med gemensamma ytor, loft, ateljé och en innegård. Ute finns en stor gård med många möjligheter för lek och samspel. Förskolan ligger i anslutning till både skog och lekparker. Matildelund har ett eget tillagningskök, matsal och kock. 2010 blev Matildelunds förskola tilldelad det svenska ljuspriset. Förskolans unika utformning ger barnen möjlighet att utforska spännande miljöer tillsammans med närvarande pedagoger.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan samt vår egen verksamhetsplan vilken årligen revideras och utvärderas. Alla avdelningar arbetar i projekt med fokus kring hållbar utveckling, jämställdhet och barns inflytande. Vi har ett stort intresse för att utveckla våra projekt och skapa roliga/inbjudande/utforskande lärmiljöer både inomhus och utomhus som kontinuerligt förändras efter barngrupp och behov. Vi på Matildelund strävar mot att barnen ska få lära, växa, utforska och undersöka i en genomtänkt och inspirerande utbildning tillsammans med närvarande och engagerade pedagoger som är väl insatta i förskolans mål.

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar uppdelade på två storarbetslag, Vargavrån med avdelningarna Rävarna 1-2år och Vargarna 3-5år samt Lejonkulan med avdelningarna Lodjur 1-2år och Lejon 3-5år.

Föräldrasamverkan

Kontakten med vårdnadshavare sker dagligen vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även utvecklingssamtal, föräldramöten och andra evenemang där vårdnadshavarna får möjlighet att ta del av utbildningen. Vår plattform Infomentor uppdateras kontinuerligt för att ge er inblick från förskolans vardag.

Kontakta Matildelunds förskola

Matildelunds förskola

Täbyvägen 25


Lejonkulan

019-58 87 87

Vargavrån

019-58 87 88

Lisa Lundberg,

rektor

019-58 80 49

lisa.lundberg@kumla.se