Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Ekeby förskola

Välkommen till Ekeby förskola!

Ekeby förskola

Ekeby förskola är belägen nära kyrkan i Ekeby, ca 15 km sydöst om Örebro utefter Norrköpingsvägen och ca 15 km från centrala Kumla. Förskolan ligger i anslutning till Ekeby skola och vi har även nära till skog och fotbollsplan.

Pedagogisk inriktning

I vår verksamhet utgår vi ifrån de tre rubrikerna i läroplanen för förskolan: Utveckling och lärande, Normer och värden och Barns inflytande.

Vi strävar efter en flexibel lärmiljö utifrån barnens intressen och behov. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra miljön genom att se på val av möblering och placering av material. Detta utifrån barnens intresse, önskemål och utveckling.

Vi lägger stort fokus på att lyfta barnens egna kompetenser och förmågor. Genom att möta och utmana barnen med öppna frågor, visa intresse för barnens tankar, nyfikenhet, funderingar och åsikter.

Vi vill att vår förskola ska ge era barn plats för lärande och tid för lek!

Våra värdeord är: Glädje - Delaktighet - Tilllit - Utforskande

Avdelningar

Ekeby förskola har fem avdelningar:

I paviljongen, närmast vägen, ligger avdelningarna Humlan och Biet som är för yngre barn.

Ekorrarna, Myrstacken och Rävlyan är för äldre barn, dessa avdelningar ligger i den stora byggnaden i anslutning till byggdegården och skolan. Mellan kl. 06.30-07.30 och 14.30-18.00 har vi samarbete avdelningarna emellan

Föräldrasamverkan

Vi har föräldramöte en gång per år som sker på höstterminen och utvecklingssamtal på vårterminen. Även samtal kan ordnas efter behov.

Två gånger per termin har vi föräldraforum gemensamt med skolan. Då deltar även förskolechef och rektor.

Kontakta Ekeby förskola

Ekeby förskola

Ekebygatan 14


Humlan

019-58 94 03

Biet

019-58 88 59

Ekorrarna

019-58 69 74

Myrstacken

019-58 88 58

Rävlyan

019-58 88 57

Lovisa Call

rektor

019-58 94 80

lovisa.call@kumla.se