Ekeby förskola

Välkommen till Ekeby förskola!

Ekeby förskola

Ekeby förskola är belägen nära kyrkan i Ekeby, ca 15 km sydöst om Örebro utefter Norrköpingsvägen och ca 15 km från centrala Kumla. Förskolan ligger i anslutning till Ekeby skola och vi har även nära till skog och andra lekmiljöer.

Pedagogisk inriktning

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö18 och verksamhetsplan som bygger på utvärdering och analys från föregående årets resultat.

Vi arbetar utifrån våra värdeord: Glädje-Delaktighet-Tillit-Utforskande.

Vi använder oss av förhållnignssättet ICDP, vägledande samspel, där vi möter både barn och vuxna med nyfikenhet, respekt och empati Vi lägger stort fokus på att lyfta barnens egna kompetenser och förmågor. Genom att möta och utmana barnen med öppna frågor, visa intresse för barnens tankar, nyfikenhet, funderingar och åsikter.

Vi vill att vår förskola ske ge barnen plats för lärande och tid för lek! Leken är grundläggande för barns utveckling och det lustfyllda lärande. I leken utvecklas fantasi, socialt samspel och kommunikation. Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen där de i mindre grupp får möjlighet att utforska utifrån temat.

Avdelningar

Ekeby förskola har fem avdelningar:

Humlan och Biet för de yngre barnen

Ekorrarna, Rävlyan och Myrstacken för de äldre barnen.

Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Föräldrasamverkan

För oss är det viktigt att ha en god dialog med er vårdnadshavare och vi vill att ni ska känna att ni har möjlighet till delaktighet. Vi möter upp er och ert barn dagligen för att hälsa er välkomna och kunna möta era tankar och frågor. Två gånger per år bjuder vi in till föräldramöte. På vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal för att prata om ditt barns utveckling och lärande. På lärplattformen Infomentor kan vårdnadshavare följa både gruppens- och det egna barnets lärprocesser.

Kontakta Ekeby förskola

Ekeby förskola

Ekebygatan 14


Humlan

019-58 94 03

Biet

019-58 88 59

Ekorrarna

019-58 69 74

Myrstacken

019-58 88 58

Rävlyan

019-58 88 57

Lovisa Call

rektor

019-58 94 80

lovisa.call@kumla.se