Kumlasjöns förskola

Välkommen till Kumlasjöns förskola!

Kumlasjöns förskola

Kumlasjön förskola ligger centralt belägen i Kumla med en vacker omgivande miljö. Vi har nära till skog, sjö, grönområden, bad och Sjöparkens växthus. Vi har en gård som lockar till lek, lärande och upptäckter.

Pedagogisk inriktning

Vi erbjuder en miljö där vi tar tillvara på barnens intressen och utformar verksamheten så att den blir lustfylld och lärande. Barnen får möta olika material och pedagogiska miljöer där det finns utrymme för fantasi och skapande. Vi ger barnen ett reellt inflytande över sin vardag där de får uppleva, upptäcka och utforska utifrån sina egna förutsättningar.

Avdelningar

Kumlasjöns förskola består av 4 avdelningar; Sjöjungfrun och Sjölejonet för de yngre barnen samt Sjöstjärnan och Sjöhästen för de äldre barnen.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha en förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att de ska känna sig trygga att lämna sitt barn till oss. Verksamhetens mål ska vara tydliga och vårdnadshavarna ska kunna påverka dem. Vi arbetar kontinuerligt för ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal minst en gång per år samt bjuder in till föräldramöte under hösten.

Kontakta Kumlasjöns förskola

Kumlasjöns förskola

Vattugatan 20

kumlasjon.forskola@skola.kumla.se

Sjöstjärnan

019-58 80 21

Sjöjungfrun

019-58 80 22

Sjölejonet

019-58 80 23

Sjöhästen

019-58 80 24

Karolina Holmér, rektor

019-58 87 42

karolina.holmer@kumla.se