Solgläntans förskola

Välkommen till Solgläntans förskola!

Solgläntans förskola

På våra förskolor utvecklar förskolechef verksamheterna tillsammans med utvecklingspedagogerna från varje förskola. Vi har nätverksträffar där pedagogernas olika kompetenser tas vara och på så sätt inte stannar på de enskilda förskolorna. Vårt samarbete ger resultat och kvalitet. Vi håller oss uppdaterade på aktuell forskning för att säkerställa och utveckla vår verksamhet.

Pedagogisk inriktning

Vi utformar vår verksamhet efter läroplanen för förskolan (Lpfö98/2016), trygghetsplanen samt vår verksamhetsplan. De målen vi strävar mot är matematik, naturvetenskap, teknik, språkutveckling, skapande verksamhet, barns inflytande samt användandet de didaktiska frågorna Hur? Vad? Och Varför?

Avdelningar

På Solgläntans förskola har vi två avdelningar, Haren för 1-2 år och Räven för 3-5 år. Vi har en gemensam hall och är tillsammans vissa delar av dagen. När vi har som mest barn är vi uppdelade på två avdelningar.

Föräldrasamverkan

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavarna sker dagligen vid lämning och hämtning av barnen. Vi erbjuder även utvecklingssamtal och föräldramöten. Vårdnadshavare har även möjlighet att delta i föräldraforum för området och föräldraråd.


Kontakta Solgläntans förskola

Solgläntans förskola

Baldergatan 2

019-58 80 16

solglantan@kumla.se

Pernills Nilsson, rektor

019-58 87 43

pernilla.nilsson@kumla.se