Hästens förskola

Välkommen till Hästens förskola!

Hästens förskola

Hästen ligger i Hagaområdet, i nära anslutning till Hagaskolan. Vi har förmånen att ha närhet till skog, bibliotek och lekparker som vi ofta besöker. Hästens förskola har en stor härlig utegård som erbjuder en inspirerande och varierad utevistelse med stort fokus på hälsofrämjande tänk. Vi har ett tillagningskök med egen kock som lagar mat utifrån livsmedelsverkets rekommendationer.

Pedagogisk inriktning

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, lpfö18 samt verksamhetsplan med uppsatta mål för utbildningen utifrån föregående årets resultat och analys.

Vi har ett förhållningssätt som utgår från ICDP-vägledande samspel vilket präglas av nyfikenhet, empati och respekt. Trygghet är en viktig grund i alla relationer som ger positiva möten med bra samarbete med ansvar under frihet. Vi är medforskande pedagoger som lyssnar och ser till varje barn för att skapa och erbjuda en lärmiljö som lockar och utmanar barnens lek och kreativitet. Leken är grundläggande för barns utveckling och det lustfyllda lärande. I leken utvecklas fantasi, socialt samspel och kommunikation.

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen och nyfikenheter. Barnen utforskar i mindre grupper utifrån projektets tema. Det här året arbetar alla avdelningar utifrån tema Hållbar utveckling. Vi vill ge baren en hoppfull framtidstro.

Avdelningar

Förskolan Hästen har fyra avdelninga, Blå, Grön, Gul och Röd.

.

Föräldrasamverkan

Pedagogerna tar emot och hälsar er och ert barn välkomna varje dag. Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet. Två gånger per år bjuds ni inte till föräldramöte och på vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi pratar om barnets utveckling och lärande. På lärplattformen InfoMentor kan vårdnadshavare följa både gruppens- och det egna barnets lärprocesser.

Kontakta Hästens förskola

Hästens förskola

Hagagatan 16


Blå

019-58 80 12

Grön

019-58 80 14

Gul

019-58 80 11

Röd

019-58 80 13

Lovisa Call

rektor

019-58 94 80

lovisa.call@kumla.se