Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hästens förskola

Välkommen till Hästens förskola!

Hästens förskola

Hästen ligger i nära anslutning till Hagaskolan. Vi har förmånen att ha närhet till skog, bibliotek och lekparker som vi ofta besöker. Hästens förskola har en stor härlig utegård som erbjuder en inspirerande och varierad utevistelse med stort fokus på hälsofrämjande tänk. Vi har ett eget tillagningskök med egen kock.

På våra förskolor utvecklar förskolechef verksamheterna tillsammans med utvecklingspedagogerna från varje förskola. Vi har nätverksträffar där pedagogernas olika kompetenser tas vara och på så sätt inte stannar på de enskilda förskolorna. Vårt samarbete ger resultat och kvalitet. Vi håller oss uppdaterade på aktuell forskning för att säkerställa och utveckla vår verksamhet.

Pedagogisk inriktning

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande.  I bland annat läroplanen (Lpfö98/2010) finns de riktlinjer som vi följer i vår dagliga verksamhet. De mål vi strävar efter att uppnå är barns inflytande, matematik, naturvetenskap/teknik och språkutveckling. Utöver det arbetar vi utifrån vår Trygghetsplan och verksamhetsplan.

Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse för barn. Leken är grundläggande för barns utveckling och det lustfyllda lärande. I leken utvecklas fantasi, socialt samspel och kommunikation.  Vi är medvetna pedagoger som tycker att barns hälsa och välmående är viktigt. Det skapar en naturlig kreativitet och nyfikenhet hos barnen. Trygghet är också en viktig grund i alla relationer som ger positiva möten med bra samarbete med ansvar under frihet. Vi vill främja till att ha en tillåtande miljö som lyfter barnens egna kompentenser och förmågor.

Avdelningar

Förskolan Hästen har fyra avdelningar. Avdelningarna heter Röd, Grön, Blå och Gul.

Föräldrasamverkan

Pedagogerna tar emot och hälsar er och ert barn välkomna varje dag. Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet. På hösten anordnas ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ni ett utvecklingssamtal kring ert barn.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraforum tillsammans med förskolechef och rektor.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraråd på Stadshuset där kommunövergripande frågor diskuteras.

Kontakta Hästens förskola

Hästens förskola

Hagagatan 16

hasten@skola.kumla.se

Blå

019-58 80 12

Grön

019-58 80 14

Gul

019-58 80 11

Röd

019-58 80 13

Lovisa Call

rektor

019-58 94 80

lovisa.call@kumla.se