Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Åbytorps förskola

Välkommen till Åbytorps förskola!

Åbytorps förskola

Åbytorps förskola ligger i utkanten av Kumla och består av fem avdelningar som är belägna i tre olika byggnader i närheten av varandra. Vår förskola ligger i ett naturskönt område med stora lekytor och närhet till skog.

Pedagogisk inriktning

Vår förskola arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) och vår egen verksamhetsplan som utvärderas och revideras varje år. Vi utgår från Normer och värden, Omsorg utveckling och lärande, Barns delaktighet och inflytande. Pedagogerna är närvarande och lyhörda för barnens intressen och varje barn ges förutsättningar att vara med och påverka sin dag hos oss.

Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare angående barnens trivsel, utveckling och lärande.

Vår vision är att alla ska känna sig trygga på vår förskola och att den tryggheten ska följa med upp i skolan. Vi lägger stor vikt vid hur vi är mot varandra och hur vi skapar goda relationer mellan barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder och vi utgår från ICDP i mötet med barnen och vårdnadshavare.

Leken är en stor del av barnens vardag på förskolan. I den får de möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck. Leken ger social träning och övar samarbetsförmågan. Pedagogerna hjälper barnen att lösa konflikter och barnen får utveckla sin förmåga att säga och göra förlåt. Deras empatiska förmåga utvecklas genom all samvaro.

Vår ambition är att vara ute varje dag. Det utvecklar barnens motorik, hälsa och stimulerar alla deras sinnen.

Från hösten 2018 finns fyra avdelningar på Åbytorps förskola belägna i två hus. I ena huset och med en gemensam gård ligger Blåsippan och Kantarellen. Geten och Leoparden ligger i huset bredvid med varsin gård. I varje hus finns en yngre- och en äldreavdelning. På Geten knyts första kontakten med barn och vårdnadshavare i deras hemmiljö genom ett hembesök. I övrigt sker första kontakten på förskolan.

Föräldrasamverkan

Förskolan erbjuder utvecklingssamtal och föräldramöten. Föräldrarna har möjlighet att delta i föräldraforum och föräldraråd.

Kontakta Åbytorps förskola

Åbytorps förskola

Rosinas väg 24


Geten, yngre barn

019-58 85 07

Blåsippan, yngre barn

019-58 85 04

Kantarellen, äldre barn

019-58 85 09

Leoparden, äldre barn

019-58 85 08Ann-Charlotte Hagelberg,

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se