Åbytorps förskola

Välkommen till Åbytorps förskola!

Åbytorps förskola

Åbytorps förskola ligger i utkanten av Kumla och består av fem avdelningar som är belägna i tre olika byggnader i närheten av varandra. Vår förskola ligger i ett naturskönt område med stora lekytor, såsom gräs- och grusplan, dunge för kojbygge, närhet till skog och bäck.

Pedagogisk inriktning

Vår vision är att alla ska känna sig trygga på vår förskola och att den tryggheten ska följa med upp i skolan. Vi lägger stor vikt vid hur vi är mot varandra och hur vi skapar goda relationer mellan barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder.

Leken är en stor del av barnens vardag på förskolan. I den får de möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck. Leken ger social träning och övar samarbetsförmågan. Pedagogerna hjälper barnen att lösa konflikter och barnen får utveckla sin förmåga att säga och göra förlåt. Deras empatiska förmåga utvecklas genom all samvaro.

Vår ambition är att vara ute varje dag. Det utvecklar barnens motorik, hälsa och stimulerar alla deras sinnen.

Småbarnsavdelningen knyter den första kontakten med barnet och föräldrarna i deras hemmiljö genom ett hembesök. Syskonavdelningarna gör hembesök i mån av tid och möjlighet. I övrigt sker den första kontakten på förskolan.

Avdelningar

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning

Ålder

Blåsippan

äldre barn

Kantarellen

äldre barn

Leoparden

yngre barn

Geten

yngre barn

Från hösten 2018 finns fyra avdelningar på Åbytorps förskola belägna i två hus:
- Avdelningarna Kantarellen och Blåsippan ligger i samma hus och har en gemensam gård.
- Avdelningarna Geten och Leoparden ligger tillsammans i det andra huset.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna har möjlighet att delta i föräldraforum och föräldraråd. Förskolan erbjuder utvecklingssamtal och föräldramöten.

Kontakta Åbytorps förskola

Skriv tabellbeskrivning här

Åbytorps förskola

Rosinas väg 24

abytorp.forskola@skola.kumla.se

Geten

019-58 85 07

Myran

019-58 85 06

Kantarellen

019-58 85 09

Leoparden

019-58 85 08

Blåsippan

019-58 85 04

Ann-Charlotte Hagelberg,

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se