Borgens förskola

Välkommen till Borgens förskola!

Bilden visar Borgens förskola. På bilden kan man se en grön grind med entré till förskolan.

Borgens förskola öppnades 2012 i trevliga och väl anpassade lokaler. I huset finns även elever från Skogstorpsskolan. Ute finns en stor gård med många möjligheter för lek och samspel. Vi har nära till skog och lekparker som vi gärna besöker. 

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (lpfö 98/11) och vår egen verksamhetsplan som årligen utvärderas och revideras. 

Vår pedagogiska målsättning är: 

  • Att våra barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga. 
  • Att se och värna värdet i att alla har olika kompetenser och är lika mycket värda. 
  • Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 
  • Att våra barn ska få utveckla sin identitet och upptäcka sina egna resurser i sin egen takt. 
  • Att våra barn lär sig att tro på sig själva och lita på sin egna förmåga. 
  • Att våra barn utvecklar social kompetens och empatiförmåga.

Avdelningar

Borgens förskola har två avdelningar, Örnen för barn i åldrarna 1-2 år och Draken för barn i åldrarna 3-5 år. Under dagen är barnen stundtals uppdelade i grupper utifrån ålder, mognad och intressen.

Föräldrasamverkan

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavarna sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även utvecklingssamtal och olika former av föräldrasamverkan så som föräldramöten, drop in fika, vernissage och andra trevligheter. Vårdnadshavare har också möjlighet att delta i föräldraforum för området samt föräldraråd.

Kontakta Borgens förskola

Borgens förskola

Radiogatan 1

019-58 87 29

borgensforskola@skola.kumla.se

Pernilla Nilsson, rektor

019-58 87 43

pernilla.nilsson@kumla.se