Checklistor för ändring (anmälan)

Här finns checklistor för de vanligaste åtgärderna. Checklistorna beskriver de handlingar som normalt behöver finnas i ett ärende om ändring av bärande konstruktion, ventilation, hiss, brandskydd eller vatten- och avlopp. Om du skickar rätt handlingar kan du få startbesked snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

Ändring i bärande konstruktion

 • Situationsplan
  Markera på ett karutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Planritning
  Planer över byggnaden. Markera var och på vilken våning åtgärden sker. Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.
 • Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd. Ritningen bör upprättas av en konstruktör och ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ändring eller nyinstallation av ventilation

 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner.
 • Teknisk beskrivning Ventilation
  Den tekniska beskrivningen anger vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem som berörs och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.
 • Ventilationsritning
  Ritning över ventilationssystemet.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp

 • Situationsplan
  Markera på ett karutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • VA-ritning (utvändigt på tomten)
  Ritning som visar hur vatten och avloppet går på tomten.
 • Planritning
  Visa vart vatteninstallationer (t.ex. toalett) kommer att vara på en planritning.
 • VA-ritning (invändigt)
  Ritning som visar hur vatten och avloppet dras invändigt.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

 •  

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ändring brandskydd

 • Situationsplan
  Markera på ett karutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Brandskyddsbeskrivning
  Uppdaterad brandskyddsbeskrivning avseende de delar som påverkas
 • Planritning
  Planritning med ändringen markerad på planritning.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ändring eller nyinstallation av hiss

 • Situationsplan
  Markera på ett karutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.
 • Planritning
  Markera på en planritning vart hissen ska installeras eller vart den ändras.
 • Teknisk beskrivning
  En beskrivning av vilken hisstyp som ska användas.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

 •