Sök förhandsbesked

Guide för hur du ansöker om förhandsbesked och vad som händer efter att du lämnat in din ansökan.

1. Titta på översiktsplanen

 • Här hittar du översiktsplanen. Den är vägledande för vad kommunen har planerat att mark ska användas till. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men kan ändå vara ett viktigt verktyg för att bedöma om en åtgärd är lämplig på en plats eller inte.

2. Ta fram handlingar och sök förhandsbesked

Checklista inför ansökan

 • Karta där du har markerat den tänka tomtplatsen
 • Tomtskiss som visar:
  • Väderstreck.
  • Förslagna gränser för den nya tomten eller den tänka avstyckningen.
  • Tänkt placering av en ny byggnad (denna kan vara ungefärlig, exakt placering fastställs i bygglovet).
  • Tänkt utfart.
 • Om ansökan avser åtgärd inom detaljplan, en beskrivning av åtgärden.

Handlingar klara?

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Här kommer du till vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Handläggning

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att höra av sig till dig.

Här kan du sedan logga in för att följa ditt ärende.


4. Beslut

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov skickas in inom två år från det att förhandsbesked vunnit laga kraft, och att det motsvarar det du har sökt förhandsbesked för.

Förhandsbeskedet är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid söka bygglov och vänta tills du har fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Ett förhandsbesked gäller i två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om du inte söker bygglov inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.