Checklistor attefallsåtgärder

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad som ska byggas. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för olika slags attefallbyggen. Om du skickar rätt handlingar kan du få startbesked snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

Bild: Ett enbostadshus med attefallsåtgärder. Källa Kiran Gerharldsson/Boverket

Kompelementbyggnad, högst 30 kvadratmeter

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan där byggnadens placering och mått anges. Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Situationsplanen ska även redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp. För komplementbostadshus ska situationsplanen redovisa en tillgänglig parkeringsplats.
 • Fasadritningar, planritning och sektion.
  Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv.
  Se exempelritningar. Pdf, 1.8 MB.
 • Förslag till kontrollplan
  Här kan du läsa mer om kontrollplan
 • Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheten bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.
 • Om du också vill ansöka om bygglov för till exempel markförändringar över 50 centimeter eller marklov för trädfällning behöver du göra det i en separat ansökan.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Komplementbostadshus, högst 30 kvadratmeter

Ett komplementbostadshus kan användas som permanentbostad. Högre krav ställs på energiprestanda och huset behöver vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan där byggnadens placering och mått anges. Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Situationsplanen ska även redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp. För komplementbostadshus ska situationsplanen redovisa en tillgänglig parkeringsplats.
 • Fasadritningar, planritning och sektion.Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv (+FG).Se exempelritningar. Länk till annan webbplats.
 • Konstruktionsritningar.
  Ritningarna visar grundläggning, anslutning mellan grund och vägg och anslutning mellan vägg-tak. Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv ska tydligt redovisas.
 • Förslag till kontrollplan. Här kan du läsa mer om kontrollplan
 • U-värdeberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar. U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.
 • Byggnaden ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheten bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.
 • Om du också vill ansöka om bygglov för till exempel markförändringar över 50 centimeter eller marklov för trädfällning behöver du göra det i en separat ansökan.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad, högst 15 kvadratmeter

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan med angivet mått för tillbyggnaden och avstånd till tomtgräns.
 • Fasadritningar, planritning och eventuell sektionsritning.
  Se exempelritningar Länk till annan webbplats.
 • Konstruktionsritningar - typsektion, kritiska snitt (gäller ej inglasade uterum)
  En typsektion visar grundläggning, anslutning mellan grund och vägg och anslutning mellan vägg-tak. Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv ska tydligt redovisas.
 • Förslag till kontrollplan. Här kan du läsa mer om kontrollplan
 • U-värdesberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar (gäller endast rum som ska värmas upp till mer än 10 grader)
  U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.
 • Om du vill placera tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver alla ägare till grannfastigheten ge sitt godkännande. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Takkupor, högst två stycken

Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Fasadritningar, planritning, sektion på den befintliga byggnaden med takkuporna inritade och måttsatta.
 • Situationsplan med angivet mått för takkuporna
 • Konstruktionsritningar
 • Förslag till kontrollplan.
  Här kan du läsa mer om kontrollplan
 • U-värdesberäkning
  U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.