Sök anmälanpliktig åtgärd

Guide för hur du ansöker om tillstånd för attefallsåtgärder och vad som händer efter att du lämnat in din ansökan.

1. Gäller attefallsreglerna?

I delar av kommunen har byggnader eller hela områden ett skydd som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Om din fastighet ligger inom ett sådant område måste du söka bygglov även för projekt där attefallsreglerna annars skulle gälla.

Om din fastighet omfattas av strandskydd får du göra attefallsåtgärder först när du fått strandskyddsdispens. Läs mer om strandskydd här.

2. Placering på tomten

Med en situatiosnplan (karta över tomten) ska du visa var du vill placera byggnaden eller tillbyggnaden. Du ska göra den på ett kartutdrag för din fastighet.


3. Ta fram handlingar och ansök

Innan du gör din ansökan hos oss behöver du ta reda på vilka handlingar du behöver lämna in och i vilken kvalitet dessa ska vara. Du behöver också ta reda på om det finns någon riktlinje du behöver ta hänsyn till.

Här kan du se exempel, riktlinjer, handlingar och checklistor som gäller.

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Här kommer du till vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.


4. Kommunen handlägger

När kommunens bygglovenhet har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Bygglovenheten granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av e-tjänster, till exempel för att själv göra kompletteringar eller skicka meddelanden till handläggaren.

5 .Startbesked beviljat

När anmälan är komplett och bygglovenheten bedömer att det går att utföra åtgärden utfärdas beslut om startbesked. Startbeskedet slutar att gälla två år efter beslutsdatumet, byggnaden ska då vara färdigbyggd och slutbesked ska vara utfärdat.

I samband med beslutet får du fakturan för startbesked.


6. Slutbesked måste finnas i alla ärenden

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked.I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked. Kom ihåg att du inte får ta får ta byggnaden eller åtgärden i bruk (det vill säga använda den) innan ett slutbesked finns.

Du kan ansöka om slutbesked med vår e-tjänst.
E-tjänst för slutbesked. Länk till annan webbplats.