Nybyggnadskarta

Här får du information om vad är nybyggnadskarta är, hur du beställer den och vad den kostar.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vilken typ av byggnation du ska göra och var i kommunen fastigheten ligger. Kontakta Servicecenter för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

Fullständig karta vid nybyggnation

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat hur tomten ser ut, byggrätten enligt gällande detaljplan och fastighetsrättsliga uppgifter. Fullständig nybyggnadskarta visar även VA-ledningar som finns i gatan, läge och dimensioner på fastighetens VA-servis och fastigheternas höjdförhållanden vilket är intressant vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda och kommunala VA-områden.

Så här gör du

  • Du kan beställa nybyggnadskarta av vår kartavdelning genom Servicecenter eller via vår e-tjänst.
  • Vi levererar underlaget i dwg- och pdf-format.

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Prisexempel på nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta 1 - 1 999 kvm (tomtyta)

7 875 kr

Enkel nybyggnadskarta 1 - 1 999 kvm (tomtyta)

3 675 kr