Sök rivningslov

1. Ta fram handlingar

Läs checklistan för vilka handlingar du behöver för rivningslov.

Kontrollera också att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud.

Är handlingarna klara?

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Sök rivningslov Länk till annan webbplats.

2. Handläggning hos bygglovenheten

När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren. Kommunen ska besluta om din lovansökan i ditt ärende inom tio veckor från att ärendet är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren. E-tjänster för dig som har ett pågående ärende Länk till annan webbplats.

3. Beslut om lov och startbesked

Beslut om lov och startbesked är kvittot på att du får lov att starta arbetena. Läs nog igenom beslutet för att se vad som gäller för ditt lov och starbesked. Du behöver vänta tills bygglovet har vunnit laga kraft innan du får börjar med åtgärden. Detta innebär att lovet inte längre går att överklaga. Vanligtvis vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att beslutet givits, under förutsättning att beslutet inte överklagats.

4. Slutbesked

När arbetet är klart lämnar du in handlingar för att få ett slutbesked. I lovbeslutet står det vilka handlingar du behöver lämna in för att slutbesked ska kunna utfärdas. Slutbesked är ett kvitto på att åtgärden utförts enligt lovet.