Sök marklov

Marklov kan du behöva om du ska förändra markens höjd.

1. Ta reda på om det du tänkt göra kräver marklov och vilka regler som gäller för ditt område

I delar av kommunen finns en detaljplan. Det betyder att det finns bestämmelser som reglerar vad du får göra på din fastighet. I detaljplanen framgår det bland annat om du behöver marklov för att få fälla vissa träd på tomten. I vissa fall kan du hitta din detaljplan själv. Här hittar du en del av kommunens detaljplaner Öppnas i nytt fönster.. Om din detaljplan inte finns digitalt kan du skicka en förfrågan till servicecenter@kumla.se om att få ta del av den detaljplan som gäller för dig. Döp mejlet till din fastighetsbeteckning eller adress.

2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

Checklistor:
Handlingar som behövs för marklov

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan via vår e-tjänst. När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

3. Handläggning hos bygglovenheten

När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren. Kommunen ska besluta om din lovansökan i ditt ärende inom tio veckor från att ärendet är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren. E-tjänster för dig som har ett pågående ärende

4. Beslut om lov och startbesked

Beslut om lov och startbesked är kvittot på att du får lov att starta arbetena. Läs nog igenom beslutet för att se vad som gäller för ditt lov och starbesked. Du behöver vänta tills bygglovet har vunnit laga kraft innan du får börjar med åtgärden. Detta innebär att lovet inte längre går att överklaga. Vanligtvis vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att beslutet givits, under förutsättning att beslutet inte överklagats.

5. Slutbesked

När arbetet är klart lämnar du in handlingar för att få ett slutbesked. I lovbeslutet står det vilka handlingar du behöver lämna in för att slutbesked ska kunna utfärdas. Slutbesked är ett kvitto på att åtgärden utförts enligt lovet.