Checklista rivningslov

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad som ska byggas. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för rivningslov. Om du skickar rätt handlingar kan du få lov snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanet ska du markera byggnaden som ska rivas.
 • Fotografi
  Fotografi över byggnadsverket ansökan avser.
 • Materialinventering
  En materialinventering ska redovisa uppskattad mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt identifiera farliga avfall.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.