Checklista marklov

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad som ska byggas. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för marklov. Om du skickar rätt handlingar kan du få lov snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

  • Situationsplan
    En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.
  • Markplaneringsritning
    En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används en planritning av marken sett uppifrån.
  • Förslag till kontrollplan
    En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.