Checklista eldstad/rökkanal

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad som ska byggas. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för installation av eldstad och/eller rökkanal. Om du skickar rätt handlingar kan du få startbesked snabbare. Välkommen att kontakta Servicecenter om du behöver hjälp!

När du ansöker om installation av elstad/rökkanal ska du lämna in följande:

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.
 • Fasadritning
  Fasadritningar från alla håll med skorstenen inritad.
 • Planritning
  Planritning med eldstaden inritad.
 • Produktinformation
  Också kallad prestandadeklaration.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.


Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. Läs mer om avgiften här.

Handlingar klara?

När du ansöker via vår e-tjänst behöver du ha e-legitimation.

Ansök via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.