Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utför de beslut/uppdrag som socialnämnden har fattat.

Två händer som formar ett hjärtat

Socialförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs i tre olika verksamhetsområden, alla verksamhetsområden har en områdeschef som ansvarar för att verksamhetsområdets tjänster utförs med god kvalitet.

Verksamhetsområdena är:

  • Individ- och familjeomsorgen, som ansvarar för att ge stöd till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, till personer med psykisk funktionsnedsättning samt behandling till personer med missbruksproblem.
  • Äldreomsorgen, som ansvarar för stöd vård och omsorg för äldre. Inom äldreomsorgen finns bland annat hemtjänst, vård- och demensboenden samt hälso- och sjukvård.
  • LSS-omsorgen, som ansvarar för stöd vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning
Malin Bäcklund, socialchef

Malin Bäcklund, socialchef