Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden handlägger myndighetsärenden inom samhällsbyggnadsområdet.

Myndighetsnämnden är en ny nämnd som startade 1 januari 2015.

Nämnden utgör Kumla kommuns byggnadsnämnd och ansvarar för prövning av frågor om bland annat bygglov och förhandsbesked samt utövar tillsyn enligt bland annat plan- och bygglagen. Nämnden är även ansvarig för prövning och tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd, smittskydd och livsmedel.

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Nämnden utgör kommunens trafiknämnd och beslutar om lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon samt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Myndighetsnämnden ansvarar även för myndighetsbeslut inom de områden där kommunen själv bedriver verksamhet som kräver tillstånd framför allt inom plan- och bygglagen och miljöområdet. Syftet är att förhindra att samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn eller ger tillstånd åt sina egna verksamheter.

Åsa Windahl (M), myndighetsnämndens ordförande

Åsa Windahl (M), myndighetsnämndens ordförande

Gunnel Kask (S), vice ordförande