Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar kring strategiska och operativa frågor som handlar om att bygga upp och serva vårt närsamhälle.

En tallrik med en smörgås och ett glas juice

Samhällsbyggnadsnämnden är en ny nämnd som startade 1 januari 2015.

Nämnden har ett brett ansvarsområde och ansvarar bland annat för Kumla kommuns fysiska planering, planläggning av mark och vatten, trafikplanering, GIS-teknik och bostadsförsörjningsfrågor. Nämnden äger och förvaltar kommunens markreserv och exploateringsfastigheter samt kommunens gator, vägar, torg och annan allmän platsmark. Nämnden ansvarar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet samt renhållningsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden äger och förvaltar Kumla kommuns verksamhetslokaler och samordnar samt planerar kommunens lokalförsörjning. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsverksamhet.

Andreas Brorsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Andreas Brorsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Karin Jonnson (M), vice ordförande