Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valnämnden

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd.

Valnämnden ansvarar för att allmänheten informeras om den egna verksamheten och ska även verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde. 

Thomas Andersson (S), valnämndens ordförande

Thomas Andersson (S), ordförande

Anette Friman (C), vice ordförande