Valnämnden

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd.

Valnämnden ansvarar för att allmänheten informeras om den egna verksamheten och ska även verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde. 

Thomas Vuolo (M), valnämndens ordförande

Thomas Vuolo (M), valnämndens ordförande

Frank Tholfsson (C), valnämndens vice ordförande