Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och kulturskola.

Ett barn som ritar en hopphage

Det finns tretton grundskolor och drygt tjugo förskolor i Kumla kommun. En av förskolorna är öppen dygnet runt. Det finns även barnomsorg i familjedaghem/hos dagbarnvårdare.

Nämnden har också hand om stöd och service till ungdomar med funktionshinder upp till 21 år.

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande

Thomas Andersson (S), vice ordförande