Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och kulturskola.

Det finns tretton grundskolor och drygt tjugo förskolor i Kumla kommun. En av förskolorna är öppen dygnet runt. Det finns även barnomsorg i familjedaghem/hos dagbarnvårdare.

Nämnden har också hand om stöd och service till ungdomar med funktionshinder upp till 21 år.

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande

Oskar Svärd (M), ordförande i nämnd för livslångt lärande

Thomas Andersson (S), vice ordförande