Sydnärkes lönenämnd

Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och hos de tre kunderna får rätt lön och andra ersättningar.

Medlemskommuner

  • Askersund
  • Hallsberg
  • Kumla
  • Laxå
  • Lekeberg
  • Ljusnarsberg

Kunder

  • Sydnärkes utbildningsförbund
  • Sydnärkes kommunalförbund
Andreas Brorsson (S), Kumla kommun

Andreas Brorsson (S), Kumla kommun, ordförande i Sydnärkes lönenämnd