Socialnämnden

Socialnämnden har hand om individ- och familjeomsorg som bland annat innefattar försörjningsstöd, familjerätt, vård i familjehem och på institutioner, förebyggande arbete bland ungdomar samt missbruksvård.

Person som tittar i VR-glasögon

Socialnämnden ansvarar också för stöd till personer med psykiskt funktionshinder samt för omsorgsverksamheten. Socialnämnden ansvarar vidare för vuxenomsorgen som bland annat omfattar särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och sjukvård.

Färdtjänst och riksfärdtjänst sköts av Länstrafiken.

Annica Sjöqvist (S), socialnämndens ordförande

Annica Sjöqvist (S), socialnämndens ordförande

Margareta Engman (M), socialnämndens vice ordförande