Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har hand om kommunens kulturverksamhet, fritidsverksamhet, stöd till kulturlivet, studieorganisationer och föreningar, anläggning och skötsel av parker och lekplatser samt turistverksamhet.

En badboll vid Hästhagsbrottet

Till nämndens verksamhetsområde hör bibliotek, idrottsplatser, sporthall, bad och campingplats. Till kultur- och fritidsnämnden hör också Väntjänsten som är en frivillig social verksamhet.

Robert Roos (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Robert Roos (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Jari Kurttio (M), kultur- och fritidsnämndens vice ordförande