Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har hand om kommunens kulturverksamhet, fritidsverksamhet, stöd till kulturlivet, studieorganisationer och föreningar, anläggning och skötsel av parker och lekplatser samt turistverksamhet.

Till nämndens verksamhetsområde hör bibliotek, idrottsplatser, sporthall, bad och campingplats.

Till kultur- och fritidsnämnden hör också Väntjänsten som är en frivillig social verksamhet.

Stefan Svensson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Stefan Svensson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Lennarth Helgesson (M), vice ordförande