Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har hand om kommunens kulturverksamhet, fritidsverksamhet, stöd till kulturlivet, studieorganisationer och föreningar, anläggning och skötsel av parker och lekplatser samt turistverksamhet.

En badboll vid Hästhagsbrottet

Till nämndens verksamhetsområde hör bibliotek, idrottsplatser, sporthall, bad och campingplats. Till kultur- och fritidsnämnden hör också Väntjänsten som är en frivillig social verksamhet.

Marie Eriksson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Marie Eriksson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Lennarth Helgesson (M), vice ordförande