Avlösarservice i hemmet

Syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av, att genomföra aktiviteter.

Klicka här för att läsa sidans information på lättläst.

LSS-omsorgen i Kumla ansvarar för stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma villkor som andra, möjlighet att uppnå full delaktighet i samhället och framförallt ha en hög livskvalitet.

Till grund för vår verksamhet ligger vår gemensamma värdegrund med ledorden trygghet, inflytande och delaktighet samt professionellt bemötande. Vår ambition är att förbättra och utveckla verksamheten kontinuerligt.

Om avlösarservice

Syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av, att genomföra aktiviteter.

Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt, men givetvis får avlösaren och den enskilde lämna hemmet för att till exempel gå på promenad, till lekplatsen eller liknande aktivitet i närområdet.

Insatsen ska inte beviljas för att anhöriga ska arbeta. Insatsen ska inte användas i situationer som orsakas av den enskildes ändrade förhållanden, till exempel sjukdom vid skolgång eller genom ändrade tider i annan verksamhet.

Avlösarservice beviljas med visst antal timmar per månad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är i behov av extra avlastning.

Avlösning bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Utförarkoordinator: Ebba Lüchtenborg

Behöver du avlösare?

Tillfällig avlösarservice

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till rekreation genom t.ex. semesterresa och även avlösning vid akuta situationer tex sjukdom. Detta kan innebära att avlösaren kommer att bo i hemmet.

Ansökning för tillfällig avlösarservice ska komma in i god tid.

Planering och uppföljning

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få din avlösarservice utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avlösarens funktion och ansvar

Avlösaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden så att föräldrar/anhöriga har möjlighet att lämna bostaden för att utföra andra aktiviteter. Avlösaren utför de insatserna som är fastställda i genomförandeplanen och gäller endast den som är beviljad insatsen, ej syskon eller andra familjemedlemmar.

Vid avlösarservice ska färdtjänst eller allmänna kommunikationer användas. Det finns inget krav på att din avlösare måste ha bil eller körkort. Din avlösare får ett timarvode. I avlösarservice kan omvårdnad ingå.

Avgifter

Insatsen avlösarservice är avgiftsfri.

Tystnadsplikt och sekretess

Din avlösare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du och din avlösare gör. Detta gäller även efter att avlösaren har slutat sitt uppdrag.

Hur får man avlösarservice?

Du ansöker om att få avlösarservice hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via servicecenter. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål

Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksamhet kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter.

På kommunens webbplats (startsidan) finns en länk till Synpunkter och förslag, på denna sida finns en länk till vår e-tjänst ”Lämna synpunkter”. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kom

Vill du bli avlösare?

Avlösarens funktion och ansvar

Avlösaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden så att
föräldrar/anhöriga har möjlighet att lämna bostaden för att
utföra andra aktiviteter. Avlösaren utför de insatserna som är
fastställda i genomförandeplanen och gäller endast den som är
beviljad insatsen, ej syskon eller andra familjemedlemmar.

Vid avlösarservice ska färdtjänst eller allmänna kommunikationer användas. Det finns inget krav på att din avlösare måste ha bil eller körkort. Din avlösare får ett timarvode. I avlösarservice kan omvårdnad ingå.

Uppdrag

Om man blir avlösare har man ingen anställning, utan ett uppdrag. I ditt uppdrag är du olycksfalls-försäkrad till och från samt under den tid du utför uppdraget.

Egen bil ska inte användas utan färdsättet ska vara kollektivt eller med färdtjänst.

För att bli avlösare krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid och vara lite flexibel för att följa personen efter hans/ hennes behov och önskemål.

Timarvode

Du får ett timarvode för ditt uppdrag som avlösare i form av timersättning. Arvodet ska beskattas.

Timarvodesrapport lämnas in senast den 4:e varje månad till enhetschef.

Tystnadsplikt och sekretess

Som avlösare får du ett uppdrag från LSS-omsorgen, Kumla Kommun. Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för avlösare, likväl som för annan personal inom LSS-omsorgen. Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin avlösare.

Stöd

Du som avlösare får vid behov handledning och den information som behövs för att utföra uppdraget.

Hur blir man avlösare?

Om du är intresserad av att bli avlösare går det bra att skicka e-post eller ringa oss. Om vi behöver dig som avlösare bjuds du in till en informationsträff där du får utförlig information om vad uppdraget innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Det kan göras kontroll i olika register till exempel polisens belastnings- och misstanke register.

Meningsfullt

Vi hoppas att du känner dig intresserad av och är nyfiken på uppdraget som avlösare!

Av erfarenhet vet vi att många avlösare tycker att de har ett väldigt roligt uppdrag och upplever att de gör något meningsfullt tillsammans med en person som har helt andra förutsättningar än de själva.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli avlösare åt en person med funktionsnedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.