Lättläst - Avlösarservice i hemmet

Föräldrar och andra släktingar, som hjälper människor med funktionsnedsättning i hemmet kan behöva göra andra saker ibland. Då ska de kunna få avlösarservice.

Avlösning ges oftast i hemmet men du kan också tillsammans med avlösaren komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet.

Avlösarservice kan du få på bestämda tider eller bara en enda gång när det behövs. Du kan få avlösarservice på dagen, kvällen och på helgen.

Ibland kan avlösaren sova över. Du och din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare men det får inte vara en nära anhörig.

Det är viktigt att ordna avlösarservice, så att den passar varje familj.

Du får lära känna avlösaren vid en eller några träffar.

Du ansöker om avlösarservice hos en LSS-handläggare.