Vanliga frågor och svar

Vi har samlat några vanliga frågor och svar om stödet till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer under rubrikerna i vänstermenyn.

Vad är/betyder LSS?
LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns tio olika insatser i lagen som du som är funktionshindrad kan söka. LSS är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga.
Länk till lagtexten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till lättläst version. Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Vem kan få rätt till insatser enligt LSS?
Vid en ansökan görs alltid en individuell bedömning av en LSS-handläggare för att komma fram till om man utifrån lagen har rätt till insatsen eller ej. Det första handläggaren gör är en sk personkretsbedömning. För att få rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar.
Länk till mer information om personkretserna.

 

Vilka insatser finns att söka enligt LSS?
Insatserna som finns att söka enligt LSS är:

  1. rådgivning och annat personligt stöd
  2. biträde av personlig assistent
  3. ledsagarservice
  4. biträde av kontaktperson
  5. avlösarservice i hemmet
  6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
  9. bostad med särskild service för vuxna
  10. daglig verksamhet (insatsen är förbehållen personkrets 1 och 2).

 

Hur söker jag insatser enligt LSS?
Du måste själv, eller via din företrädare, söka de insatser du önskar hos någon av kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan ske muntligt och/eller skriftligt. 
Länk till mer information om ansökningsprocessen.

 

Kostar insatser enligt LSS något?
Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Du får dock betala dina egna omkostnader ex.vis hyra, mat, resor, inträdesavgifter m.m.

 

Vilka boenden för personer med funktionsnedsättning finns det i Kumla kommun?
I kommunen finns 12 boenden för vuxna personer med funktionsnedsättning.
Länk till mer information om boende med särsild service för vuxna.

 

Hur gör jag för att ansöka om bostadsanpassning?
Länk till mer information om bostadsanpassning.

 

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?
Ansökan sker till länstrafikens färdtjänstenhet och utreds och bedöms efter färdtjänstlagen.
Länk till mer information om färdtjänst.

 

Hur ansöker jag om aktivitets- eller sjukersättning?
Du ansöker om aktivitets- eller sjukersättning hos Försäkringskassan.
Länk till information hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om jag tycker att LSS-omsorgen inte fungerar, hur gör jag då?
Beslut:
Om du har fått ett beslut du är missnöjd med är det viktigt att du överklagar beslutet. Hur du gör står i det skriftliga beslut du får hemskickat. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.
Länk till hur man överklagar.

Utförande: Det är viktigt att du talar om när det inte fungerar så att LSS-omsorgen kan bli bättre. Vänd dig i första hand till den enhetschef som har ansvar för verksamheten. Du kan också använda den befintliga e-tjänsten för förslag och synpunkter.
Länk till lämna förslag och synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats.

 

Hur gör jag om jag vill flytta till annan kommun och behöver insatser enligt LSS?
Ansökan om förhandsbesked ställs till den kommun du önskar flytta till. LSS-handläggaren kan hjälpa dig.
Länk med mer information om förhandsbesked.

 

Vad är en individuell plan?
Den som beviljas insats enligt LSS kan begära att en individuell plan upprättas. Planen är till för att klargöra dina behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika aktörer som du får stöd av.
Länk till mer information om en individuell plan. Öppnas i nytt fönster.