Individuell plan enligt LSS

Personer som beviljats någon eller några av de tio insatserna enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. En individuell plan är ett viktigt underlag för planeringen av stödet. Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål.

LSS lättläst

Önskemål från den enskilde är utgångspunkten för den individuella planen. En plan kan omfatta flera insatser och även redovisa åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget.

En vanlig orsak till att begära en plan är att den enskilde har problem av något slag eller att han/hon står inför en större förändring i livet. Till exempel: att börja skolan, att flytta hemifrån, att som vuxen byta bostad, att börja arbeta eller helt enkelt för att få bättre information om sina möjligheter och rättigheter. Arbetet med att reda upp och förändra en situation kan underlättas av att man tar fasta på mål.

När den enskilde tycker att personal eller tjänstemän inte förstår behovet, eller att de fattar beslut som inte stämmer överens med vad hon/han behöver, kan en individuell plan hjälpa den enskilde att komma till tals. En individuell plan kan vara ett sätt att själv få kontroll över sitt liv.

Det är den enskilde som bestämmer vem som ska delta. Det är dock viktigt att det är personer som faktiskt kan fatta beslut i olika frågor som deltar i mötet.

Vill du få hjälp med att upprätta en individuell plan - kontakta en LSS-handläggare via kommunen servicecenter.