Boende med särskild service för vuxna

Genom bostad med särskild service får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Boendets personal stödjer dig med att skapa ett eget hem samt hjälper till med de dagliga behoven. Det finns också möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Klicka här för att läsa sidans information på lättläst.

Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Genom denna insats får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Boendets personal stödjer dig med att skapa ett eget hem samt hjälper till med de dagliga behoven. Det finns möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Du har tillgång till gemensamhetslokaler.

Servicelägenhet - bostad med särskild service

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. I en servicelägenhet får du hjälp med det som du inte klarar av själv.

Du får även stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand, för att så långt det är möjligt leva ett självständigt liv. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt göra det möjligt att bo i egen lägenhet. Det finns möjlighet att arrangera gemensamma aktiviteter, som till exempel middagar, utflykter och tv-kvällar tillsammans. Personalen finns även som stöd vid individuella aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Du får ett eget hyreskontrakt och kan ha rätt till bostadstillägg.

Ansökan om bostad med särskild service

För att ansöka om bostad med särskild service kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Bostad med särskild service beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna - vad är det?

Genom bostad med särskild service får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad. Boendets personal stödjer dig i vardagen. Det finns också möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar, det finns tillgång till sjuksköterska och arbetsterapeut. I omvårdnaden på en bostad med särskild service ingår följande:

  • Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig
  • Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig
  • Hjälp med att sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp
  • Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering
  • Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp att planera framåt
  • Hjälp med att göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och
    hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde behöver.

Du får ett eget hyreskontrakt och kan ha rätt till bostadstillägg från försäkringskassan.

Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Det finns möjlighet till att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Du har tillgång till gemensamhetslokaler. I Kumla kommun finns 11 gruppbostäder.

Servicelägenhet - bostad med särskild service
I en servicelägenhet får du hjälp med det som du inte klarar av själv. Du får stöd i det som kan kännas viktigt att sköta på egen hand, för att så långt det är möjligt leva ett självständigt liv. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt göra det möjligt att bo i egen lägenhet. Det finns möjlighet att arrangera gemensamma aktiviteter, som till exempel middagar, utflykter och TV-kvällar tillsammans. Personalen finns även som stöd vid individuella aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. I Kumla kommun finns två servicebostäder.

Bostadskarriär
Kumla kommun stödjer dig i din bostadskarriär. Du ska få ett bra stöd att flytta ifrån dina föräldrar till en egen lägenhet på en gruppbostad eller servicelägenhet om du får insatsen beviljad. Du ska också kunna flytta ifrån en servicelägenhet till en lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. Det kan vara bra att ställa sig i den reguljära bostadskön för att kunna få en lägenhet i framtiden. Vår personal kan stötta dig i denna process.

Planering och uppföljning
Du får en utsedd kontaktansvarig som tar ett speciellt ansvar för kontakten med dig. Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få insatsen utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Avgifter
Insatsen bostad med särskild service för vuxna är avgiftsfri. Kommunen tar dock ut hyran för lägenheten och skäliga avgifter för hälso– och sjukvård, mat, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Tystnadsplikt och sekretess
Personalen på boendet har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du gör. Vi behöver ditt samtycke för att kunna prata med dina anhöriga, vänner eller grannar.

Hur får man bostad med särskild service för vuxna?
Du ansöker om att få bostad med särskild service hos kommunens LSS-handläggare som du kan nå via servicecenter. Handläggaren utreder sedan ditt behov och fattar ett beslut.

Om du har synpunkter och klagomål
Om du känner dig missnöjd med något eller har förslag på hur vår verksam-het kan bli bättre, tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Under rubriken ”Omsorg & hjälp” på kommunens webbplats finns det en länk som du kan följa för att lämna dina synpunkter. Du kan också lämna din synpunkt till oss på telefon 019 58 80 00, via e-post till socialnamnd@kumla.se, med vanligt brev eller direkt till någon som jobbar inom kommunen.