Tolk

Region Örebro läns tolk- och översättarservice arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och privatpersoner som inte talar svenska.

Som boende i Kumla kommun kan du få hjälp av regionens tolk- och översättarservice när du är i behov av en tolk eller översättning av något slag. Inom tolk- och översättarservice finns cirka 300 tolkar som tillsammans talar över 80 olika språk.

När du som privatperson är i behov av en tolk är det främst myndighetsutövarens ansvar att beställa tolk. Som privatperson har du också rätt att beställa tolk. Du står då för kostanden själv.

Tolk- och översättarservice erbjuder bland annat:

  • tolkning på plats eller via telefon dygnet runt på 84 språk och dialekter
  • översättning till/från 30 av våra mest frekventa språk
  • meddelandeservice, det vill säga förmedling av trepartssamtal och telefonmeddelanden mellan parter som saknar ett gemensamt språk.

Kontaktuppgifter

För beställning av tolk kan du ringa Region Örebro läns tolk- och översättarservice på telefon 019-602 31 55.