Råd och stöd

Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som man kan få för att öka sina kunskaper om sin funktionsnedsättning eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara en kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut, dietist etc.

Lättläst

Region Örebro län är ansvarig för denna insats. Till Vuxenhabiliteringen samt barn- och ungdomshabiliteringen kommer man via remiss, från till exempel sin vårdcentral, neurokliniken och ibland från kommunens verksamhet. De ger rådgivning, stöd, behandling eller träning efter personens behov och önskemål.

Det kan vara:

 • Information och vägledning om rättigheter, samhällets service och
  myndigheter.
 • Samtal om problem och möjligheter i livssituationen.
 • Behandling eller träningsprogram, till exempel för att förbättra rörlighet
  eller kommunikation.
 • Att göra miljön i omgivningen tillgänglig genom anpassning eller
  hjälpmedel.
 • Särskilda metoder, som sinnesstimulering, musikterapi och
  datoraktivitet.
 • Att ge människor i personens närhet stöd och kunskap genom information,
  konsultation och utbildning.
 • Långsiktig planering av insatser som passar personens behov och
  önskemål.
 • Samverkan med andra, så att insatserna den funktionshindrade får samordnas.