Förvaltning för livslångt lärande

Förvalting för livslångt lärande utför de beslut/uppdrag som nämnd för livslångt lärande har fattat.

Ett barn som sitter vid en dator

Inom förvaltningens ansvarsområde finns kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och Kulturskola.

Kumlas anpassade grundskola är organiserad tillsammans med andra stödinsatser till barn och ungdomar som en egen enhet.

Linda Meriloo, förvaltningschef förvaltning för livslångt lärande