Förvaltning för livslångt lärande

Förvalting för livslångt lärande utför de beslut/uppdrag som nämnd för livslångt lärande har fattat.

Ett barn som sitter vid en dator

Inom förvaltningens ansvarsområde finns kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, särskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och Kulturskola.

Särskolan är organiserad tillsammans med andra stödinsatser till barn och ungdomar som en egen enhet.

Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef förvaltning för livslångt lärande

Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef förvaltning för livslångt lärande