Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen utför de beslut och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fattat.

Inom förvaltningen finns tre avdelningar: kulturavdelning, fritidsavdelning och parkavdelning.

Inom förvaltningens ansvarsområde finns bland annat kommunens bibliotek, bad, bokning av sport- och fritidsanläggningar, parkskötsel, turist- och besöksverksamhet.

Elisabeth Jangenby, tf. kultur- och fritidschef

Annika Hallberg, kultur- och fritidschef