Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen utför de beslut och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fattat.

Konstverket malanganerna på Konst på Hög

Inom förvaltningen finns tre avdelningar: kulturavdelning, fritidsavdelning och parkavdelning. Vi ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, bad, bokning av sport- och fritidsanläggningar, parkskötsel, turist- och besöksverksamhet.

Magnus Wistrand, kultur- och fritidschef

Magnus Wistrand, kultur- och fritidschef