Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen utför de beslut och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fattat.

Konstverket malanganerna på Konst på Hög

Inom förvaltningen finns tre avdelningar: kulturavdelning, fritidsavdelning och parkavdelning. Vi ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, bad, bokning av sport- och fritidsanläggningar, parkskötsel, turist- och besöksverksamhet.

Elisabeth Jangenby, tf. kultur- och fritidschef

Annika Hallberg, kultur- och fritidschef