Röstmottagare

Det är valnämnden i varje kommun  som ansvarar för att rekrytera röstmottagare i vallokal på valdagen.

I  arbetsuppgiften som röstmottagare ingår, bland annat, att

  • upprätthålla  god ordning i vallokalen
  • ta  emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska  och räkna rösterna efter vallokalens stängning

I en vallokal ska det alltid  tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa  ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar som arbetsledare.

Valnämnden ansvarar även för att  rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen. Förstidsröstningen startar 18  dagar före valdagen och arbetet innebär att  röstmottagaren tar emot förtidsröster. I en förtidsröstningslokal  ska det alltid tjänstgöra minst två röstmottagare  samtidigt.

Alla röstmottagare måste genomgå  en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare.  Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska  medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.