Förtidsröstning

Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen.

I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Under valdagen ska dessutom en röstningslokal vara öppen under samma tider som vallokalerna är öppna, det vill säga mellan 8.00 - 21.00. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Den som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.