Förtidsröstning

Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. Vid valet till Europaparlamentet 2019 är det möjligt att förtidsrösta från och med onsdagen den 8 maj.

I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Under valdagen ska dessutom en röstningslokal vara öppen under samma tider som vallokalerna är öppna, det vill säga mellan 8.00 - 21.00. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Den som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. 

Vid höstens val kan du förtidsrösta på följande platser och tider under perioden 8 maj - 26 maj:

Skriv tabellbeskrivning här

Stadshuset


Valdagen

08.00-21.00Kumla bibliotek


Måndag, onsdag, torsdag

08.00-19.00

Tisdag

08.00-20.00

Fredag

08.00-18.00

Lördag

10.00-14.00

Söndag

12.00-16.00