Förtidsröstning

Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och pågår fram till och med valdagen. Det gäller både för kommande val till Europaparlamentet 2024 samt val till riksdag, kommun- och region fullmäktige 2026.

I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Under valdagen ska dessutom en röstningslokal vara öppen under samma tider som vallokalerna är öppna, det vill säga för val till Europaparlamentet mellan 8.00–21.00 och för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige mellan 8.00–20.00. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Den som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. 

Kom ihåg att ta med ditt röstkort och id-handling.

Mer information kommer ut om lokaler och tider för förtidsröstning när valet närmar sig.

Vidare information finns på val.se Länk till annan webbplats..