Rösträkning

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats.

Preliminär rösträkning i vallokalen

Vid val till Europaparlamentet stänger vallokalen klockan 21.00, vid val till riksdag, kommun, och regionfullmäktige samt vid folkomröstningar stänger vallokalen klockan 20.00. Där räknas alla röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för den som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och där granskas också de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen och startar måndagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig.