Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Rösträkning

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats.

Preliminär rösträkning i vallokalen

Vid de allmänna valen samt vid folkomröstningar stänger vallokalen kl 20.00. Vid EU-parlamentsval stänger vallokalen kl 21.00. Där räknas alla röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för den som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och där granskas också de förtidsröster som underkänts i valdistrikten.
Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Rösträkningen är offentlig.